Con có thể “Cảm nhận” – hoặc thỉnh thoảng sẽ có những người đã phát triển món quà siêu hình có thể “Cảm nhận” hay “Thấy được” những hình ảnh và năng lượng đang xoay quanh con.

Nếu như con không thích những điều con “Cảm” được về “Tương lai” của chính mình, hãy tránh xa nó ra! Chỉ cần nhấc chân ra khỏi chỗ đó. Ngay lập tức, con sẽ thay đổi được trải nghiệm – và mọi thứ trong con sẽ được thở phào một cách nhẹ nhõm!

Hãy chờ một phút! Whoaaa – ?

Con phải biết rằng – Giờ thì con đã sẵn sàng để được truyền dạy lại – con tồn tại ở mọi cấp độ trong thế giới của Không gian – Thời gian tiếp diễn đồng thời và liên tục.

Linh hồn của con Đã Luôn Luôn Hiện Hữu, Đang Luôn Luôn Hiện Hữu, và Sẽ Luôn Luôn Hiện Hữu – Thế giới không có hồi kết – Amen.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Con “Tồn tại ở nhiều nơi hơn là một?

Dĩ nhiên! Con tồn tại ở mọi nơi – và tại mọi thời điểm!

Đó là “Con” trong tương lai và “Con” trong quá khứ?

Ồ, “Tương lai” và “Quá khứ” không tồn tại, chúng ta mất quá nhiều thời gian để nói về nó – nhưng, sử dụng những từ ngữ theo cách mà con đang sử dụng thì đúng.

Có nhiều hơn một trong con?

Chỉ có một trong con, nhưng con rộng lớn hơn nhiều so với những gì con tưởng!

Vì thế khi mà “Phần trong con” hiện hữu bây giờ thay đổi điều gì đó mà anh ấy không thích trong “tương lai” thì sẽ không còn “Phần của con” trong “tương lai” như là một trải nghiệm của anh ấy sao?

Về cơ bản thì đúng. Tổng thể sẽ thay đổi. Nhưng anh ấy không bao giờ mất đi trải nghiệm mà anh ấy đã trao cho chính mình. Anh ấy chỉ tin tưởng và hạnh phúc khi “con” không phải đi sâu vào trải nghiệm đó.

Nhưng “Phần của con” trong “Quá khứ” chưa được “Trải nghiệm”, vì thế anh ấy sẽ đi thẳng đến đó sao?

Đúng. Nhưng, dĩ nhiên rồi, “con” có thể giúp đỡ “Anh ta”.

Con có thể sao?

Chắc chắn rồi. Đầu tiên, bằng việc thay đổi những gì mà “con” trải nghiệm ở mặt trước, mặt sau của “con” có thể sẽ không bao giờ phải trải nghiệm nó! Đó là điều kiện để linh hồn phát triển.

Bằng cách tương tự, tương lai của con nhận được sự giúp đỡ từ chính tương lai của anh ấy để rồi nó giúp con tránh xa khỏi những gì anh ấy đã không thực hiện trong quá khứ.

Con có theo kịp không?

Vâng. Và nó thật hấp dẫn. Nhưng giờ con có câu hỏi khác. Tiền kiếp thì sao? Nếu như con luôn luôn là “Phần của con” – trong “Quá khứ” và trong “Tương lai” – làm thế nào mà con có thể là một ai khác, một con người khác, trong tiền kiếp?

Con là Sự Hiện Hữu Linh Thiêng, có thể trải qua nhiều hơn một trải nghiệm tại cùng một “Thời điểm” – và có thể chia Bản thể mình thành rất nhiều “Bản thể” khác nhau tùy vào cách mà con chọn.

Con có thể sống “Một cuộc đời giống hệt nhau” hết lần này đến lần khác, theo những cách khác nhau – Như những gì mà Ta đã giải thích. Và con cũng có thể sống những cuộc đời khác nhau tại những “Thời điểm” khác nhau, Liên tục. Tại mọi thời điểm mà con hiện hữu như chính con, ở đây và bây giờ – Con cũng có thể trở thành – Và đã là – Những “Bản thể” khác tại “Thời gian” và “Nơi chốn”  khác.

Trả lời