Thư viện

   “Sách giúp cho con đường đạt đến sự Giác Ngộ đơn giản hơn” 
                                                                                  – Linda Goodman.
   Đọc những cuốn sách tâm linh đúng đắn sẽ giúp chúng ta thấu hiểu nhiều hơn về bản thân, gia tăng sự thông thái. Sách nuôi dưỡng trí tuệ trong ta. Sách đóng vai trò quan trọng trên con đường tâm linh. Sách giải thích những khúc mắc và mang lại cho chúng ta kiến thức.
   Đọc đúng sách là một trong những lời khuyên cho một nhà khoa học Thiền định. Hãy đọc sách của Osho, Lobsang Rampa, Castaned, Jane Roberts, Annie Besant, Linda Goodman, Deepak Chopra, Sylvia Browne, Eckhart Tolle, Thích Nhất Hạnh.v.v. Các cuốn cách nên đọc của các nhà khoa học Tâm linh trên thế giới được liệt kê theo link dưới đây:
  Thư viện Kim Tự Tháp được thành lập vào ngày 24 tháng 12 năm 2013. Với một số các đầu sách của các bậc giác ngộ nổi tiếng trong quá khứ và đương thời cùng với rất nhiều các ebooks, thư viện luôn luôn đón chào các độc giả yêu thể loại sách tâm linh đến mượn đọc miễn phí.
  

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

 Kho sách ebooks download miễn phí tại đây:

http://happymasters.blogspot.in/2011/09/list-of-spiritual-ebooks-with-download.html

Trả lời