Brahmarshi Patriji’s Lockdown Messages (100 Videos)

(25th Mar – 09th Oct 2020)

VIDEO

 

Sự Thật Tâm Linh là bộ phim được Minh Sư Patriji và các Vị Thầy khác (Phong Trào Thiền Định Kim Tự Tháp Ấn Độ) hoàn thành dưới sự tài trợ của Ngân Hàng Nông Nghiệp Ấn Độ.
Tên tiếng Anh là Sprittual Reality do Pace phát hành.
– Năm 2010, nhân sự kiên Minh Sư Patriji lần đầu tiền đến Việt Nam, các Vị Thầy của Thiền Kim Tự Tháp Việt Nam đã Việt hóa dưới tên chính thức “Sự Thật Tâm Linh”

SÁCH HAY NÊN ĐỌC