VIDEO

Sự Thật Tâm Linh là bộ phim được Minh Sư Patriji và các Vị Thầy khác (Phong Trào Thiền Định Kim Tự Tháp Ấn Độ) hoàn thành dưới sự tài trợ của Ngân Hàng Nông Nghiệp Ấn Độ.
Tên tiếng Anh là Sprittual Reality do Pace phát hành.
– Năm 2010, nhân sự kiên Minh Sư Patriji lần đầu tiền đến Việt Nam, các Vị Thầy của Thiền Kim Tự Tháp Việt Nam đã Việt hóa dưới tên chính thức “Sự Thật Tâm Linh”

Tủ Sách Khoa Học Tâm Thức Thời Đại Mới

Liên hệ mua sách SDT 0349496887

Hoặc nghe sách nói tại đây: Click vào đây