ÂM NHẠC VÀ THIỀN ĐỊNH

          Nhạc Thiền dùng để hỗ trợ cho người thực hành Thiền định.

Âm nhạc mang đến những trải nghiệm to lớn và giúp người thực hành Thiền định dễ dàng đạt đến trạng thái tâm trí trống rỗng hơn

Đối với người mới bắt đầu, Nhạc Thiền là một công cụ tuyệt diệu

Xem cách Tự Học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

                                       Lời Dẫn Thiền của Master Quyết 

Nhạc sáo Thiền của Minh sư Patriji:

1. http://www.mediafire.com/listen/ael0udtkoipbejd/Nhạc_sáo_Thiền_1.mp3

2. http://www.mediafire.com/listen/vfk156jy9bq76j4/Nhạc_sáo_Thiền_2.mp3

3. http://www.mediafire.com/listen/p1fqc7cpec14gj6/FLUTE_0.mp3

4. http://www.mediafire.com/listen/5911how22cvxtwy/FLUTE_1.mp3

5. http://www.mediafire.com/listen/dvgoh27e3e25vod/FLUTE_2.mp3

6. http://www.mediafire.com/listen/ihkwicu65hvi8s5/FLUTE_3.mp3

7. http://www.mediafire.com/listen/llgp9u3539pkurw/FLUTE_5.mp3

8. http://www.mediafire.com/listen/iqyv3tz9z88enzz/FLUTE_6.mp3

Nhạc Thiền với lời dẫn của Minh sư Patriji:

1. http://www.mediafire.com/listen/894881yx7ad1wo0/Track_01.mp3

2. http://www.mediafire.com/listen/n01fubfv795t39d/Track_02.mp3

Các bài nhạc Thiền khác của Minh Sư Patriji tại link dưới đây:

http://audios.pssmovement.org/english/publications/patriji-online-audio-library

Trả lời