VỊ THẦY KIM TỰ THÁP

                                             Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp Thiền định là niềm vui

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Ăn thực vật là điều nên làm

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Kim Tự Tháp là năng lượng của chúng ta

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Hơi thở là Vị Thầy của chúng ta

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Khoa học Tâm thức là nền tảng của chúng ta

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Giác ngộ là mục đích của chúng ta

Chúng ta là những bậc thầy Kim Tự Tháp

Giảng dạy Thiền định là đam mê của chúng ta

Chúng ta là những bậc thầy Kim Tự Tháp

Sự thật là căn nguyên của chúng ta

Chúng ta là những bậc thầy Kim Tự Tháp

Sức mạnh nội lực là thông điệp của chúng ta

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Sự thân thiện là tự nhiên của chúng ta

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Sự giản dị là tính cách của chúng ta

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Sự khiêm tốn là văn hóa của chúng ta

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Tất cả đều là gia đình vũ trụ của chúng ta

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Trả lời