Thiền Kim Tự Tháp khuyến khích lấy năng lượng từ Hơi Thở và năng lượng của Hơi Thở là tối thượng. Đá Thạch Anh chỉ là một kênh năng lượng quá nhỏ bé và là một trong những kênh năng lượng cấp rất thấp. Thiền Kim Tự Tháp không dừng trải nghiệm của bạn với Đá Thạch Anh, tuy nhiên chỉ khuyến khích bạn lấy năng lượng từ nguồn năng lượng gốc của toàn thể Vũ Trụ – Hơi Thở. Vì khi Tâm Trí dõi theo Hơi Thở, Tâm Trí sẽ dần dần trở lên trống không – đó chính là trải nghiệm Thiền.

Xem các mẫu Đá Thạch Anh Vụn:

https://kimtuthap.vn/cung-cap-da-thach-anh-vun-phong-thuy-dai-nen-nha-dung-trong-xay-dung/

Bạn có thể Thiền cùng một viên Đá Kim Tự Tháp trong lòng bàn tay

Tuy nhiên, Kim Tự Tháp vẫn khuyến khích bạn Thiền với một viên Đá Thạch Anh hình Kim Tự Tháp, đây là một ngoại lệ. Vì PSSM Việt Nam khuyến khích các hình tượng thu hút năng lượng dạng chóp của Kim Tự Tháp. Bạn có thể đặt một viên Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp nhỏ vào lòng bàn tay và trải nghiệm một chút của sự hỗ trợ từ Đá Thạch Anh trong quá trình thu nhận năng lượng. Bạn cũng có thể đặt một viên Đá Kim Tự Tháp Thạch Anh bên cạnh trong lúc Thiền để tạo ra một môi trường năng lượng xung quanh. Bạn cũng có thể đặt thêm một tinh thể Đá Thạch Anh trên đỉnh của Kim Tự Tháp để giúp thu hút thêm nhiều năng lượng hơn.

Bạn có thể khuyến khích các hình dạng Kim Tự Tháp Đá tự nhiên

Tóm lại, tại PSSM Việt Nam, chúng ta chỉ khuyến khích bạn chú ý toàn bộ vào năng lượng Hơi Thở – Nguồn năng lượng tạo hóa và giác ngộ. Còn các dạng năng lượng khác, các kênh năng lượng khác chỉ là phụ, không nhất thiết phải sử dụng. Hãy nhớ! Hơi Thở là đủ…

Đây là những chỉ thị của Master Ram – người sáng lập Thiền Kim Tự Tháp Việt Nam. Anh Ram đã không cho phép chúng tôi bán các sản phẩm bé nhỏ từ Đá Thạch Anh (mặt dây chuyền, thạch anh vụn…). Anh bảo: “Có tí năng lượng, không đáng kể”. Và chỉ cho phép sử dụng các sản phẩm Đá Thạch Anh hình Kim Tự Tháp trong các buổi học. Một kỷ niệm đáng nhớ!