Bạn cũng có một cuộc hẹn. Bạn đang thực hiện điều đó ngay bây giờ. Rất rõ ràng là quyển sách này được viết không chỉ giành riêng cho tôi, mà tới cả bạn nữa – thông qua tôi. Bạn đã tìm kiếm Thượng Đế – và Những lời nói từ Người – đã từ rất lâu rồi. Tôi cũng vậy.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Thượng Đế. Đó luôn là cách tốt nhất để kiếm tìm Người. Cùng nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Người khi đi riêng lẻ. Ý tôi là có 2 con đường. Ý tôi là chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Thượng Đế nếu xa rời nhau quá lâu. Bước đầu tiên trong việc tìm kiếm là chúng ta không được tách biệt khỏi Thượng Đế và chúng ta cũng không được tách biệt khỏi nhau, và cho tới khi nhận ra tất cả đều là Một thì mới biết được rằng chúng ta với Thượng Đế là Một.

Thượng Đế không tách biệt khỏi chúng ta, không bao giờ, và chỉ chúng ta nghĩ rằng chúng ta tách biệt khỏi Thượng Đế.

Đã là lỗi lầm cơ bản. Chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta tách biệt khỏi nhau. Và cách nhanh nhất để “Tìm Thượng Đế” – Tôi đã khám phá ra được chính là tìm kiếm cùng nhau. Ngừng lẩn tránh lẫn nhau. Và dĩ nhiên, ngừng lẩn tránh chính bản thân mình.

Bắt đầu bằng việc nói lên sự thật ngay từ bây giờ, và không bao giờ dừng lại. Bắt đầu bằng việc nói lên sự thật với chính bản thân về chính con người mình. Và rồi nói lên sự thật với chính bản thân về người khác. Sau đó, nói lên sự thật về bạn với người khác.  Tiếp theo, nói lên sự thật về người khác với những người khác. Cuối cùng, nói lên sự thật tới tất cả mọi người về mọi điều.

Có 5 cấp độ Nói lên Sự thật. Đó là con đường có 5 bậc thang để chạm tới tự do. Sự thật sẽ dẫn bạn tới tự do. Quyển sách này nói về sự thật. Không phải sự thật của tôi, mà là sự thật của Thượng Đế. Cuộc trò chuyện giữa tôi và Thượng Đế – mới vừa kết thúc 1 tháng trước. Tôi cho rằng lần này cũng giống như đợt trước. Đó là, tôi đưa ra những câu hỏi và Thượng Đế trả lời. Tôi đoán rằng đã đến lúc mình nên dừng lại, và hỏi Thượng Đế ngay bây giờ.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Thượng Đế – Đây là cách mọi thứ diễn ra hay sao?

Đúng.

Con cũng nghĩ vậy.

Ngoại trừ việc Ta sẽ mang đến 1 vài yếu tố đặc biệt mà nó không nằm trong sự thình cầu của con. Ta đã không thực hiện điều đó quá nhiều trong quyển đầu tiên, như con đã biết.

Đúng. Nhưng tại sao Người lại thêm những điều đó vào đây?

Bởi vì quyển sách này được viết ra theo

yêu cầu của Ta. Ta đã yêu cầu con ở đây. Quyển đầu tiên được soạn ra để con bắt đầu làm việc với chính bản thân mình.

Trong quyển đầu tiên, con đã có chương trình làm việc của riêng mình. Nhưng điều đó sẽ không xảy với quyển thứ 2 này, ngoại trừ việc con sẽ thực hiện theo ý chí của Ta.

Vâng. Chính xác là vậy.

Neale! Đây là nơi chốn hoàn hảo để thực hiện điều đó. Ta mong là con – và những người khác – sẽ tới đây thường xuyên.

Nhưng con đã nghĩ rằng ý chí của Người là ý chí của con. Tại sao con không thể thực hiện ý của người nếu như nó giống hệt ý của con?

Đây là 1 câu hỏi khá phức tạp – và nó không quá tệ để bắt đầu cuộc chuyện trò giữa chúng ta. Hãy quay trở lại 1 chút. Ta chưa bao giờ nói rằng Ý chí của Ta là ý chí của con.

Có. Người đã từng nói như vậy! Trong quyển sách trước, Người đã nói với con rất rõ ràng: “Ý chí của con là Ý chí của Ta”.

Đúng là vậy. Nhưng chúng không giống nhau.

Không giống nhau ư? Có vẻ như con đang rối lên rồi.

“Ý chí của con là Ý chí của Ta” không đồng nghĩa với việc nói rằng Ý chí của Ta là ý chí của con.

Nếu con thực hiện theo ý chí của Ta trong mọi thời điểm, sẽ không cần phải làm bất kỳ điều gì nữa để đạt tới Sự Khai Sáng. Tiến trình sẽ kết thúc. Con đã hoàn thành xong mọi việc.

Trả lời