Theo Kinh Kim Cang, bản thể của thế giới cũng như vũ trụ vạn vật vốn dĩ đều là Không tính, không có thực tướng. Điều này cũng có nghĩa là vũ trụ vạn vật chỉ tồn tại 1 thể nhất hợp tướng. Khi nhận thức được lý luận Tánh Không của Phật pháp, việc tu hành có thể đạt đến mấu chốt của giải thoát. Chính vì thế mà Thiền Định giải thoát được không ít người quan tâm nhắc đến.

Hành thiền gieo trồng hạnh phúc

Trong Phật Giáo, Thiền Định không phải là mục đích cuối cùng mà chỉ là 1 phương pháp tu hành. Ai cũng có thể học Thiền và thông qua đó trải nghiệm định tĩnh. Khi tu Thiền đạt độ “chín” sẽ đạt đến công phu Thiền định. Tuy nhiên, muốn đạt được niềm vui, đảm bảo rằng việc tu hành không uổng phí thì người tu phải dùng Định để sinh Tuệ.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hạnh phúc có thể đến từ Thiền

Luân hồi cũng không thể giải thoát bằng Thiền Định. Để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, việc tu hành phải theo Giới – Định – Tuệ. Tuy nhiên, Thiền lại có thể giao trồng hạnh phúc. Khi Thiền đúng cách, thật sự cảm nhận những hiệu quả tích cực của Thiền thì tự nhiên tâm hồn cũng cảm thấy thanh tịnh, vui vẻ.

Hành Thiền để thanh lọc thân tâm

Thanh lọc thân tâm cũng điều được nhắc đến trong Thiền Định giải thoát. 4 tư duy tu trì Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường và chư pháp vô ngã. Nhờ tư trì mà dục cầu và chấp trước trong tâm bị tiêu trừ. Từ trì Giới mà Định được sinh ra, cũng từ đó mà Trí Bát Nhã hướng thành Phật đạo được khởi phát. Theo Phật Pháp, Giới – Định – Tuệ chính là pháp môn cầu giải thoát.

Thiền để tân tâm trong sạch hơn

Thiền Phật giáo cũng từ tĩnh mà sinh định. Mục đích của Thiền là chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật. Thiền Định của trí tuệ Bát Nhã không chỉ là ty nhân thiên phước báo mà còn độ người giải thoát tam giới khỏi bể khổ sinh tử.

Bởi xuất phát điểm của chúng ta đều là “vô minh”. Vô minh gây ra những sai lầm chính là “nhân” từ đó tự nhiên hình thành “quả” cũng là sai. Nhân và quả đều là sai nên con người ta cảm thấy phiền não và đau khổ. Một trong những cách thoát khỏi vòng nhân quả sai lầm đó chính là tu hành trong Phật pháp để đạt giải thoát đến Niết Bàn.

Thiền Định giải thoát

Những nội dung, lý lẽ trên có thể khá khó hiểu với những người chưa có thời gian tìm hiểu nhiều về Phật pháp hoặc không theo đạo Phật. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ đơn giản hơn, thiền với mục đích tích cực, thì bạn cũng dễ dàng nhận thấy những tác động tích cực của Thiền Định giải thoát. Chúng ta có thể hiểu giải thoát là thoát khỏi những lo lắng, phiền muộn trong thời gian hiện tại.

Thoát khỏi những suy nghĩ xấu, tiêu cực

Không phải ai cũng có khả năng và thật sự quan tâm đến 1 tôn giáo, tín ngưỡng. Tuy nhiên, có 1 điều chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng muốn có được cuộc sống yên bình. Thiền chính là 1 cách nhìn nhận bản thân, chiêm nghiệm và suy nghĩ để thoát khỏi tâm lý tiêu cực, đưa tâm trí chúng ta trở nên sáng suốt.

Người chưa từng Thiền thì không thực sự hiểu phương pháp này có lợi thế nào. Trong khi đó, rất nhiều người hành Thiền và thật sự say mê, yêu thích. Tình cảm đó chắc chắn là bởi Thiền đem đến những điều mới mẻ mà không gì có thể thay thế được.

Thiền Định giải thoát thật sự là 1 khái niệm được nhắc đến nhiều hơn trong Phật pháp. Bài viết này không hi vọng có thể giải thích thâm sâu về nội dung này. Tuy nhiên, có 1 điều mà chúng tôi có thể chắc chắn rằng: Thiền Định có lợi, thích hợp với nhiều người. Chính vì thế, nếu có thể thì hãy tìm hiểu và thật sự trải nghiệm nó.

Trả lời