Thiền định là dừng những suy nghĩ ý thức và cho phép những rung động tầng số cao cấp hơn đi vào sâu bên trong.

          “Thiền định tăng sức khỏe cho cơ thể năng lượng”

          Thiền định tạo ra sự thay đổi dần dần trong cơ thể năng lượng của con người, cho phép kết nối với bản thể cao cấp. Các luân xa sẽ được khởi động và tẩy rửa, năng lượng Kundalini từ luân xa gốc sẽ bắt đầu đi lên theo cột sống hướng đến luân xa đỉnh.

          Mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên, các luân xa dần dần sẽ được khai mở. Các luân xa khai mở sẽ tương ứng với sự phát triển của tình yêu thương, khả năng truyền đạt thông tin, biểu hiện cảm xúc, giao tiếp, sáng tạo và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.

          Tất cả mọi quy đinh, mọi lối mòn suy nghĩ, mọi khuôn mẫu văn hóa đều có thể làm cản trở sự phát triển tự nhiên của con người, nó tạo ra sự tắc nghẽn trong các luân xa. Sự tắc nghẽn này là trở ngại cho dòng năng lượng Kundalini đi theo cột sống và hướng lên phía trên. Stress trong cuộc sống cũng sẽ gây ra các tắc nghẽn trong cơ thể năng lượng và tạo ra sự mất cân bằng trong cơ thể vật lý.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/


“Thiền định gia tăng năng lượng cơ thể”

          Thiền định đều đặn giúp nâng cao năng lượng Kundalini, các luân xa dần được khai mở từ luân xa gốc đến luân xa đỉnh.Khi các luân xa được khai mở, phần năng lượng xấu sẽ được tẩy sạch. Các tắc nghẽn sẽ được thông suốt. Cơ thể năng lượng sẽ được tẩy rửa. Các luân xa khai mở cũng sẽ mang lại nhiều sự tỉnh thức hơn, cảm xúc được luôn cân bằng, các bài học tâm linh cần thiết cũng sẽ đến.

          “Thiền định giúp lắng nghe sự thông thái bên trong”

          Quá trình thiền định giúp con người học những bài học quan trọng nhất trong cuộc đời, mỗi người sẽ bắt đầu tỉnh thức để thấu hiểu được nguyên nhân của những tắc nghẽn. Những thông tin đó sẽ đến với mỗi người thông qua thiền định khi bạn biết lắng nghe được sự thông thái của bản thể cao cấp.

          Thiền định giúp bạn xây dựng một cây cầu năng lượng để học hỏi, giao tiếp và kết nối cơ thể vật lý với những kiến thức sự rung động cao cấp của sự tỉnh thức. Thiền định là công cụ mang mỗi người đến gần hơn với sự thật, sự thấu hiểu cao cấp hơn thế giới vật lý này.

          “Thiền định cho sự giác ngộ”

          Thiền định là chìa khóa để thấu hiểu được sự liên kết tự nhiên của vật chất, tinh thần, năng lượng và bản thể tâm linh cao cấp. Trong chuyến hành trình trải nghiệm đến trái đất, linh hồn đến để lĩnh hội những giá trí tâm linh cao cấp hơn như tình yêu thương, vị tha, cảm thông và sẻ chia.

          Khi mỗi người cảm thấy sự khó khăn trong việc thể hiện những bài học cơ bản trên trong quá trình phát triển của linh hồn, các bệnh tật sẽ xuất hiện như là một bài học để trải nghiệm.

          Thông qua thiền định, mỗi cá nhân sẽ khám phá được giá trị chân thực ẩn chứa sau sự yếu đuối, bệnh tật của cơ thể vật lý.

          Mục đích thật sự của thiền định là để có được sự giác ngộ. Sự giác ngộ ở đây có thể được định nghĩa là sự đầy đủ của năng lượng tỉnh thức vũ trụ, là cảm giác của sự hợp nhất với tất cả và sự thấu hiểu của mong muốn tâm linh bên trong cơ thể vật lý.

          Sự nhận thức cao cấp này cho phép mỗi cá nhân thấu hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, của những mối quan hệ với mọi người và với toàn thể vũ trụ một cách tổng thể. Thiền định đơn giản là làm nhanh hơn quá trình phát triển của sự tỉnh thức.

Tác Giả: Dr. Richard Gerber
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời