“Con người bên trong của bạn”

Sự chấp nhận bản thể bên trong của mình, và một sự sẵn sàng đón nhận quan kiến rộng hơn, vĩ đại hơn, chính là điều cốt yếu để sống những trải nghiệm thể chất đầy tăng trưởng và hỷ lạc mà chúng ta đã đến đây để sống.

Bởi các bạn phần lớn là những sinh thể hữu hình nên các bạn bị cực kỳ giới hạn trong những gì bạn sẽ cố tình đạt được, trừ khi bạn sẵn sàng chấp nhận và dùng đến quan kiến vĩ đại của mình.

Nếu không nhờ vào quan kiến lớn rộng hơn từ chiều kích bên trong cống hiến thì ta sẽ phải trải nghiệm một sự giới hạn kinh khủng trên quả địa cầu này.

Sự liên hệ giữa thân vật lý, những thể phi vật lý cũ hơn và lớn rộng hơn chính là mắc xích bị thiếu mà con người đang tìm kiếm để hiểu được…và nó chính là chìa khóa giúp bạn sống một cuộc đời ngoạn mục và đầy hữu ích mà bạn đã thị kiến trước khi sinh ra.

“Một ngõ đi qua”

Một ngõ đi qua rõ ràng đến độ sự thông tri cố ý có thể được chuyển đạt qua lại giữa các chiều kích.

Bạn không thể nào thỏa mãn được những ý định mà bạn đã ôm ấp khi bạn hòa nhập vào cơ thể vật chất này cho đến khi nào bạn tạo được một kết nối giữa con người thể chất và bản thể bên trong của bạn.

Vì kinh nghiệm vật lý của bạn được hỗ trợ bởi cõi giới phi vật chất, nên không thể có sự tách rời với chính con người bên trong của bạn. Từ ngày bạn hòa nhập vào trong cơ thể vật chất này, thì bạn đã có giao thoa với bản thể bên trong của bạn.

“Làm yên lắng cái trí có ý thức”

Để đạt được việc khai mở ra ngõ đi này, quan trọng là bạn phải có ý muốn nó. Nó phải là một cái gì đó bạn muốn. Sau đó thì chỉ cần bạn dành ra chút thời gian để cho phép nó xảy ra.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hãy tìm cho mình mười lăm đến hai mươi phút mỗi ngày để ngồi và với ý định làm yên cái trí của mình. Không cần phải định ra một giờ giấc cứng nhắc giống nhau mỗi ngày, nhưng nó rất giá trị nếu bạn tinh tấn không bỏ ngày nào, bởi vì quá trình này là một việc tịnh tiến từ từ.

Làm yên cái trí nghĩa là ngồi xuống vài phút mỗi ngày và cho phép cái trí nghỉ ngơi, tĩnh lặng và yên ắng, không suy nghĩ điều gì cả. Nó không phải là một việc dễ làm, bởi vì bộ máy suy nghĩ của mình rất linh hoạt đối với những kích thích từ tư tưởng, tuy nhiên, việc làm yên cái trí một thời gian ngắn mỗi ngày lại thật quan trọng.

“Tập trung vào hơi thở”

Việc tập trung một cái gì đó nằm trong vùng tỉnh giác lý của bạn cũng rất có lợi. Tập trung vào hơi thở của mình không thôi thì lại rất hiệu quả. Mục đích đầu tiên trong việc cố tình khai mở một ngõ đi thông giữa phần con người hữu hình và vô hình của bạn là thu hồi các tư tưởng của mình ra khỏi phần cõi giới hữu hình một cách ý thức và cho phép bản thân ngồi xuống, yên lặng, tịch tĩnh và vĩnh viễn kết nối với phần thế giới phi vật chất.

Tuy nhiên, nó thật không có lợi gì cho bạn để mà cố gắng nhìn thấy, hoặc cảm nhận, hoặc nghe thấy thế giới phi vật chất vào những ngày đầu khi bạn mới tập ngồi. Mục tiêu duy nhất của đơn giản của bạn: “Tôi đang ngồi với ý định là dừng cái trí này lại”.

“Kinh nghiệm thiền”

Khi bạn đã thành công, dù chỉ trong vài giây, với việc dừng lại được bộ máy suy nghĩ, cơ thể vật chất sẽ có cảm giác khác đối với bạn. Bạn sẽ cảm thấy đơ cứng hay nặng nề.

Sự tê cứng, hoặc nặng nề, là một dấu hiệu cho thấy bạn đã thành công trong việc làm yên được bộ máy suy nghĩ của mình, và ngay thời điểm tê cứng đó, bạn đang sống trong trạng thái cho phép sự sắp xếp lại thẳng hàng cho các nguồn năng lượng trong bạn.

“Trạng thái tuyệt đối cho phép”

Mục tiêu của bạn đầu tiên đã được hoàn thành và BẢN THỂ NỘI TẠI của bạn đang ở trong vị trí để làm công việc của nó. Khi bạn ngồi trong trạng thái cho phép tuyệt đối này, BẢN THỂ NỘI TẠI của bạn sẽ bắt đầu sắp xếp năng lượng của bạn, hòa nhập tần số năng lượng nhanh hơn, cao hơn thế giới bên trong với tần số năng lượng chậm hơn, thấp hơn của thế giới vật lý của bạn.

Trong quá trình này, bạn không có việc gì phải làm ngoài việc ngồi với mục đích làm yên ắng tâm trí của bạn. Nếu bạn cố gắng tham gia tích cực vào quá trình này, bạn sẽ mất đi trạng thái tê cứng của mình và bạn sẽ can thiệp vào công việc của BẢN THỂ NỘI TẠI của bạn.

Mỗi ngày, khi bạn hoàn thành việc làm yên tâm trí của bạn, và cho phép sự sắp xếp các nguồn năng lượng của bạn lại, sự hòa nhập của bạn trở nên nhiều hơn, cho đến khi cuối cùng, trong quá trình làm yên ắng tâm trí, bạn sẽ cảm thấy cảm giác vật lý như co giật cơ bắp, hoặc ngứa hoặc nhột da của mình. Những cảm giác này là bằng chứng vật lý của việc sắp xếp các nguồn năng lượng trong bạn.

Đừng để ý gì đến những cảm giác này, bạn sẽ mất đi trạng thái tê cứng của mình. Tiếp tục việc làm yên ắng tâm trí bạn, và tập trung vào nơi yên tĩnh đó.

Khi bạn nhận được chuyển động, nói cách khác, khi bàn tay của bạn chuyển động, hoặc đầu bạn di chuyển, hoặc khi một ngón tay hay ngón chân nhúc nhích, và bạn biết bạn không hề đưa ra các tín hiệu chuyển động đó, sự sắp xếp năng lượng của bạn đã được hoàn thành đủ để bắt đầu quá trình liên lạc.

“Hướng dẫn từ BẢN THỂ NỘI TẠI của bạn”

Khi cơ thể của bạn chuyển động và bạn không hề có ý định chuyển động, bạn có thể hiểu rằng ý định chuyển động đã được gửi từ BẢN THỂ NỘI TẠI của bạn, từ bình diện phi vật chất, và bạn là một máy nhận vật lý có ý thức đang nhận các xung động của các ý định. Và một khi điều đó xảy ra, việc truyền tải ý thức và nhận được các khối tư tưởng từ phi vật chất đến cơ thể vật lý đã được hoàn thành một cách thành công.

Lượng thời gian trôi qua từ quyết định làm yên ắng tâm trí của bạn đến khi nhận được sự chuyển động sẽ khác với mỗi người.

Sự sắp xếp năng lượng là một quá trình cực kỳ kỹ thuật và không thể được hoàn thành từ bình diện vật lý của bạn.

Bạn không thể bắt đầu xác định các điểm năng lượng trong bộ máy vật lý của bạn, bởi vì, có hàng ngàn điểm như vậy. Tuy nhiên, BẢN THỂ NỘI TẠI của bạn, ý thức đầy đủ từng điểm năng lượng đó, và có ý thức đầy đủ về mức độ rung động trong từng điểm. Đó hoàn toàn là công việc của bình diện nội tại, không phải bình diện có ý thức của bạn, trong việc hoàn thành nhiệm vụ này.

“Tin tưởng BẢN THỂ NỘI TẠI của bạn”

Bạn có thể tin tưởng rằng BẢN THỂ NỘI TẠI của bạn có khả năng làm công việc khá mong manh này. Công việc của bạn, từ bình diện vật lý có ý thức của bạn, là quy định rõ ràng ý định, hoặc mong muốn của bạn, về sự sắp xếp này, và sau đó đặt mình vào vị trí vật lý để cho phép sự sắp xếp này.

Sự sắp xếp năng lượng là một việc được tiếp diễn thường xuyên, bởi vì bạn sẽ không bao giờ đạt được sự sắp xếp đồng bộ tuyệt đối một khi bạn vẫn còn tập trung thông qua bộ máy vật lý của bạn.

Chỉ khi bạn chết, thể theo quy ước của chính bạn, hoặc khi bạn rút ra khỏi tập trung vật lý của bạn và tái hiện hòa nhập vào lại bình diện phi vật chất, thể theo quy ước của chúng ta, bạn sẽ được hoàn toàn hòa nhập với các nguồn năng lượng phi vật chất! Tuy nhiên, việc hòa nhập đủ để phong phú hóa cực kỳ các kinh nghiệm vật lý của bạn thì có thể được hoàn thành khá dễ dàng!

Nguồn: “A New Beginning – Part II”, Jerry & Esther Hicks
Người Dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Việt Khôi, Ngọc Trúc

Trả lời