“Thời đại mới”

          Ý thức bản thân nó cũng là một dạng năng lượng. Đó là dạng cao nhất của năng lượng và luôn luôn đi cùng trong cuộc sống con người. Đó là một chuyến đi tâm linh đến với thế giới vật chất để để tiến hóa hoàn thiện bạn thân.

          Ngành vật lý và hóa học không thể trả lời được các câu hỏi về những vấn đề tổng thể của con người. Chỉ khi những yếu tố ở những không gian cao cấp hơn được thêm vào cuộc sống với sự thấu hiểu về hệ thống năng lượng cấu tạo nên sự vô hạn của con người thì mọi câu hỏi mới được giải đáp.

          Hệ thống y học đã cho thấy sự không toàn diện, bởi vì nó bỏ qua phương diện quan trọng nhất của chính mỗi con người – phương diện tâm linh.

          “Chúng ta là sự tồn tại đa chiều của năng lượng và ánh sáng”

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

         Nếu bác sỹ coi mình là một người chữa trị hơn là một người thực hành y học, tâm linh phải được nhấn mạnh nhiều hơn nữa trong việc phục hồi sức khỏe. Chúng ta là sự tồn tại đa chiều của năng lượng và ánh sáng, cơ thể vật lý chỉ là một phương diện đơn giản của hệ thống vô hạn này. Mỗi cơ thể vật lý là một ngôi nhà của sự tỉnh thức tâm linh cao cấp đang tìm kiếm và học hỏi những trải nghiệm tại ngôi trường trái đất này.

          Mỗi tâm thức dùng một cơ thể vật lý như là một công cụ để học hỏi và sẻ chia. Trong khi cơ thể vật lý chỉ tồn tại ngắn ngủi thì những trải nghiệm và kiến thức có được với cơ thể vật lý sẽ tồn tại mãi mãi.

“Luân hồi, sự học hỏi và trải nghiệm tại trái đất”

          Sự luân hồi cho thấy bệnh tật chỉ là những bài học trải nghiệm tại trái đất. Tất cả các loại bệnh tật tự nhiên đều ẩn chữa những thông tin cho thấy những sự tắc nghẽn bất kỳ về tinh thần và cảm xúc mà con người không hề biết. Những tắc nghẽn đó chính là nghiệp, là sự thiếu hụt của năng lượng cảm xúc, tinh thần bị tắc nghẽn từ những trải nghiệm tiêu cực trong những lần sống trước.

          Con người có thể được nhìn nhận như một thực thể đa chiều, bao gồm các rung động cao cấp của cơ thể, luân xa, trường năng lượng, ánh sáng. Như vậy, sẽ dễ dàng hơn trong việc thấu hiểu những phương pháp mang lại sức khỏe cho con người.

          “Năng lượng chữa lành –  tương lai của sức khỏe toàn diện”

          Rung động chữa lành là phương pháp mới để vượt qua bệnh tật.

          Người thực hành phương pháp năng lượng sẽ làm cân bằng những bất thường trên cơ thể vật lý bằng cách tác động vào những cấu trúc cao cấp không nhìn thấy của con người. Chữa lành cho cơ thể năng lượng là sự khẳng định mới của khoa học vật lý với sự thấu hiểu vật chất là tập hợp của năng lượng.

          Bài thuốc hoàn hảo của tương lai này chính là sự thực hành thiền định mỗi ngày để gia tăng sự rung động trị liệu. Một bác sỹ toàn diện phải thấu hiểu được sự cân bằng vững chắc của con người phải đến từ tất cả các phương diện trong cuộc sống như cơ thể, cảm xúc, tinh thần và tâm linh.

          Chữa lành cho cơ thể năng lượng để làm cân bằng cơ thể vật lý là sự khác biệt lớn nhất giữ bài thuốc tâm linh toàn diện của tương lai và bài thuốc của hiện tại.

 

Tác Giả: Dr. Richard Gerber, M.D.
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời