Tất cả các bệnh tật, từ vật lý, cảm xúc, tinh thần hay trong cơ thể tâm linh, đều xuất phát từ những nghẽn tắc:

          . Tắc nghẽn năng lượng

          . Tắc nghẽn vật lý

          . Tắc nghẽn tâm linh

          “Tắc nghẽn năng lượng”

          Tất cả mọi người, mọi vật đều phát ra năng lượng (chi – khí) của vũ trụ. Đó là tại sao tất cả mọi loại năng lượng đều là năng lượng vũ trụ.

          Tại sao chúng ta lại có bệnh tật? Theo hệ thống Linh hồn-Tâm trí-Cơ thể, nguyên nhân của hầu hết các bệnh tật là do tắc nghẽn năng lượng – năng lượng (khí) bị tắc tại hệ thống tế bào.

          Tế bào chứa đựng vật chất. Khi tế bào thu nhỏ, vật chất trong tế bào chuyển thành năng lượng ra bên ngoài. Khi tế bào phát triển, năng lượng bên ngoài chuyển thành vật chất trong tế bào. Sức khỏe phụ thuộc vào sự cân bằng trong quá trình chuyển hóa giữ vật chất và năng lượng trong cấu trúc tế bào.

          Nếu quá trình chuyển hóa đó không cân bằng, bệnh tật sẽ xuất hiện bất chấp mọi nguyên nhân. Nếu sự chuyển hóa này được cân bằng, bệnh tật sẽ không xuất hiện cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Sự cân bằng này phòng ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe một cách tự nhiên.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

          “Tắc nghẽn vật chất”

          Bệnh tật cũng có thể là kết quả của sự tắc nghẽn vật lý. Tắc nghẽn vật lý và tắc nghẽn năng lượng cũng liên quan đến nhau thông qua quá trình chuyển hóa vật chất-năng lượng tại cấu trúc tế bào.

          “Tắc nghẽn tâm linh”

          Tắc nghẽn tâm linh là kết quả của những lỗi lầm bạn tạo ra trong những cuộc sống trước và trong cả cuộc sống này. Những lỗi lầm đó được ghi lại trong thế giới tâm linh và được gọi lạ “nghiệp xấu”

          Tất cả những hành động sai trái, hay cả những suy nghĩ bạn tạo ra, bao gồm giết chóc, hãm hại, trộm cắp, nói dối sẽ thêm vào “nghiệp xấu” của bạn. Tất cả mọi hành động, đối xử và suy nghĩ của một người sẽ được ghi lại vào Akashic Records (cuốn sách của cuộc sống) – nơi lưu trữ toàn bộ lịch sử của linh hồn trong vũ trụ.

          “Nghiệp”, có nghĩa là sự ghi lại, bao gồm “tốt” và “xấu”

          Những việc mang lại lợi ích cho nhân loại và vũ trụ được xếp vào “nghiệp tốt”. Những việc gây hại cho con người và vũ trụ bị xếp vào “nghiệp xấu”

          Quy luật tâm linh đã nói rõ: người tốt với nghiệp tốt sẽ nhận được phúc lành của toàn thể thế giới tâm linh, sức khỏe, các mối quan hệ tốt, tài chính, gia đinh và cuộc sống viên mãn. Người xấu với nghiệp xấu sẽ phải trả giá và học những bài học tương ứng.

          Nghiệp xấu là nguyên nhân của những tắc nghẽn và những tai họa trong mọi phương diện của cuộc sống.

          Ảnh hưởng của nghiệp luôn xuất hiện trong cả cuộc sống.

          Nếu bạn sống tốt và phục vụ cộng đồng, nghiệp xấu của bạn sẽ được tẩy rửa. Ảnh hưởng của nó sẽ nhẹ đi và ngắn hơn. Bệnh tật trong cuộc sống bạn sẽ nhẹ đi hoặc biến mất.

          Thế giới tâm linh luôn cho bạn thêm thời gian để tẩy rửa hoàn toàn nghiệp của bạn. Bạn càng phục vụ cộng đồng, bạn càng nhận được nhiều phúc lành. Khi bạn phục vụ xã hội thật tốt, bạn sẽ nhân được phúc lành trong mọi phương diện của cuộc sống.

         Ngược lại, nếu bạn không nhận ra được nghiệp xấu cần được tẩy rửa của mình và tiếp tục làm những việc không tốt, những tắc nghẽn và tai họa sẽ đến trong trong mọi mặt của cuộc sống như sức khỏe, mối quan hệ, tài chính và gia đình.

          Hãy nghĩ về bản thân. Trân trọng mọi phương diện của cuộc sống. Một vài phương diện đang tốt lành. Một vài phương diện thì chưa được tốt. Sửa chữa lỗi lầm. Hãy phục vụ xã hội để thay đổi cuộc sống của chính bạn.

          Tắc nghẽn tâm linh hay nghiệp xấu, là tắc nghẽn cơ bản trong cuộc sống. Những bệnh mãn tính, kinh niên thường đến từ nghiệp. Không thành công trong các mối quan hệ, tai nạn và thất bại trong kinh doanh cũng liên quan đến nghiệp.

          Nếu bạn ở trong một chuyến đi tâm linh, bạn đang tìm kiếm sự thông thái sâu sắc của linh hồn. Sự thông thái về nghiệp chính là chìa khóa cho chuyến đi này. Khi bạn học cách tẩy rửa đi những nghiệp xấu và khai thông những tắc nghẽn tâm linh với nguồn năng lượng cho hệ thống Linh hồn-Tâm trí-Cơ thể, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một cách toàn diện

Tác Giả: Dr. Zdi Gang Sha
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời