Quy luật của sự tái sinh là một quy luật tự nhiên vĩ đại trên hành tinh của chúng ta.

            Đó là một quá trình, được xây dựng và tạo ra dưới Quy luật của Sự Tiến Hóa. Nó liên quan mật thiết và được quy định bởi Luật Nhân Quả. Nó là một quá trình của sự phát triển đi lên, cho phép con người tiến lên từ hình thức nặng nề của thế giới vật chất thiếu tỉnh thức đến sự hoàn hảo tâm linh và nhận thức trí tuệ, điều sẽ cho phép con người trở thành một thành viên của Vương quốc của tạo hóa (Kingdom of God).

            Nó giải thích cho sự khác nhau giữa mỗi người trong mỗi liên hệ với Luật Nhân Quả (Karma). Nó giải thích cho sự khác nhau giữa hoàn cảnh và quan điểm khác nhau của cuộc sống.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

            Nó thể hiện sự tự nhiên của linh hồn, không phải là kết quả của sự lựa chọn hình dáng: linh hồn sẽ ở trong tất cả các hình dạng khi được tái sinh, khi lựa chọn và tạo ra các công cụ cơ thể, cảm xúc và tinh thần vật lý phù hợp cho việc học các bài học cần thiết tiếp theo.

            Quy luật của sự tái sinh (đối với loài người) được thực hiện ở thế giới của linh hồn. Sự tái sinh được thúc đẩy và chỉ dẫn cho các linh hồn ở thế giới tinh thần.

            Các linh hồn tái sinh theo từng nhóm một cách đều đặn theo quy luật để tạo được mối liên hệ đúng đắn với Đấng tạo hóa và những người bạn đồng hành. Quá trình tiến lên, dưới quy luật của Sự tái sinh, được quy định bởi nguyên tắc tinh thần “Bạn là những gì bạn nghĩ”

            Dưới quy luật của sự tái sinh, con người dần dần phát triển tâm trí, tâm trí bắt đầu điều khiển cảm xúc, cảm giác và cuối cùng là biểu lộ linh hồn và tính chất của nó trong môi trường của con người. Với sự phát triển đó, con người bắt đầu bước đi trên con đường tìm kiếm sự trở về và dần dần hướng bản thân (sau khi trải qua rất nhiều cuộc sống) đến với Vương quốc của Thượng đế (Kingdom of God).

            Thông qua sự phát triển tâm linh, sự thông thái, sự thấu hiểu và phụng sự xã hội, con người sẽ không còn tách rời với chính bản thân mình. Và, con người sẽ tự rời bỏ những mong muốn không cần thiết của cuộc sống ở ba thế giới và sẽ thoát khỏi Quy luật của sự Tái sinh.

            Anh ấy bây giờ đã thấu hiểu được sự tỉnh thức của nhóm linh hồn, tất cả các hình thái của linh hồn và đạt đến trạng thái hoàn hảo của Chúa, giống như những gì chúa đã yêu cầu, vươn tới được giới hạn của sự phát triển toàn vẹn của Chúa.

            Chúng ta sẽ biết được rằng chúng ta luôn luôn có mối liên hệ với tất cả các linh hồn của con người, chúng ta có mối quan hệ rõ ràng với những ai đã cùng tái sinh với chúng ta, ai đã cùng học chung bài học với chúng ta và ai đã cùng trải nghiệm với chúng ta.

            Các nền văn minh, văn hóa, dòng dõi và quốc gia xuất hiện và mất đi nhưng những gì học được vẫn đến và đi cùng họ, tiếp tục gặt hái những quả ngọt của sự trải nghiệm và dần dần tiến lên để hoàn toàn làm chủ bản thân, kết nối với tập thể và hợp nhất.

            Cho đến nay, chỉ có 2 quy tắc được thừa nhận khi đề cập đến sự luân hồi của một bản ngã.

            Điều đầu tiên là nếu chưa đạt được sự hoàn hảo thì linh hồn phải quay trở về và tiếp tục quá trình hướng đến sự hoàn hảo trên Trái đất.
Điều thứ hai là sự thôi thúc mong muốn hoàn thành những điều chưa hoàn tất của bản ngã.

            Nguồn động viên lớn nhất là được hy sinh, phục vụ cho những ai sống ít cuộc sống hơn và cần sự trợ giúp (mà linh hồn tâm linh có thể mang lại), và có thể quyết định lưu lại tại hành tinh tùy thuộc vào sự hy sinh của linh hồn.

            Mỗi linh hồn, rời khỏi cơ thể rồi lại quay trở lại Trái đất nhiều lần, và bây giờ đang có hàng triệu triệu linh hồn ở đây, đặc biệt là các linh hồn đang ở trong kỷ nguyên ánh sáng, họ là những sự tinh tú và là những sản phẩm tuyệt vời của sự tiến hóa. Họ mang theo những phẩm chất bẩm sinh đã học được từ quá khứ.

            Luân hồi không phải là sự tách rời linh hồn với cuộc sống mà là một phần của các trải nghiệm với mục đích hoàn thành những mục tiêu cụ thể, được lựa chọn tự do và sự trở lại có chủ đích từ thế giới vật chất về thế giới tâm linh; cuồi cùng là sự Giải thoát.

Tác Giả:  Alice A.Bailey
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời