Thông qua một số kết quả nghiên cứu từ các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta thấy được tâm trí có mối quan hệ mật thiết đối với não bộ của con người, sự thay đổi của não bộ sẽ tác động tới tâm trí, nguyên nhân hình thành có thể là do tai nạn hoặc việc sử dụng thuốc quá nhiều.

Để tìm hiểu quá trình phát triển của tâm trí thì chúng ta sẽ dựa trên trí tuệ của loài người, thông qua sự phát triển của não bộ, cho tới sự hình thành nên ngôn ngữ.

Xem thêm Phương pháp học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Thư giãn là một trong  những cách hữu hiệu để phục hồi tâm lý

Xét trong khoảng thời gian phát triển của loài người trong thời gian vài triệu năm trước đó. Con người có nguồn gốc từ loài tinh tinh, tiếp theo đó là trí thông minh từ loài vật này được hình thành, tạo nên tiền đề cho trí tuệ của con người hiện nay.

Đặc điểm trí tuệ được thể hiện ở sự đồng cảm, một số nghi thức nghi lễ được tạo dựng, tự xuất hiện của các loại công cụ khác nhau, nâng cao đời sống của con người theo hướng tiến bộ hơn.

Để hiểu rõ hơn về sự hình thành và tiến hóa trí thông minh, chúng ta sẽ tham khảo một số tài liệu như: giả thuyết não xã hội – giả thuyết lựa chọn tinh dục – sự thống trị sinh thái – ý tưởng về trí thông minh như một tín hiệu của sức khỏe tốt và khả năng chống lại bệnh tật – ý tưởng rằng trí thông minh được kết nối với dinh dưỡng và so với trạng thái – lý thuyết lựa chọn nhóm cho rằng các đặc điểm sinh vật mang lại lợi ích cho một nhóm có thể tiến hóa bất chấp những bất lợi cá nhân như những điều được trích dẫn.

Bên cạnh đó theo một số nhà khoa học triết học thì tâm trí của loài người là tinh thần, dựa trên sự kiện – chức năng – tính chất – ý thức và cơ thể con người. Cụ thể bên trong triết học chia thành hai trường phái, một trường phái cho rằng tâm trí là vật chất tồn tại một cách độc lập, với trường phái còn lại thì tâm trí nằm trong một nhóm nhiều thuộc tính và không thể tách ra riêng biệt.

Tâm lý chịu nhiều tác động của môi trường xung quanh

Đối với một số nhà khoa học khác thì nhận định rằng, tâm trí có thể hiểu theo cách đơn giản đó là cảm giác, trong đó sẽ có sự tác động đi ra đi vào của tình cảm nhằm chuyển đổi sự chú ý của hành vi khi có sự tác động của môi trường.

Ngoài quan điểm thừa nhận sự tồn tại của tâm trí, thì có một số nhà khoa học nhận thức lại cho rằng không hề có một thứ gọi là tâm trí, mà được thay thế giống như sự xuất nhập của một phần mềm. Trong đó tâm trí giống như một vùng đen. Ông đã sử dụng một người thứ ba để tiếp cận, từ đó hiểu được tâm trí và ý thức. Cuối cùng ông kết luận rằng, tâm trí là sự thể hiện dựa vào thời điểm này đến thời điểm khác khi có cùng một suy nghĩ tại một mốc thời gian.

Trả lời