Hãy bắt đầu thiền để tỉnh thức bằng cách hít thở theo phương pháp Anapanasati.

Hơi thở của ta phải rất tự nhiên và thoải mái. Hãy thở một cách êm đềm. Không nên có bất kỳ một nỗ lực nào để kiểm soát hơi thở. Chỉ cần để cho hơi thở ra vào một cách thoải mái theo nhịp độ tự nhiên của nó dưới ánh sáng của sự tỉnh thức hoàn toàn.

Người thiền hít vào và thở ra trong sự tỉnh thức của ý thức. Anh ta tỉnh thức đối với hơi thở chứ không phải đối với bản thân. Mục tiêu duy nhất của anh ta là chú tâm vào hơi thở đến mức loại trừ tất cả những ý nghĩ khác và cố định tâm trí tại đó. Khi thực hành sự tỉnh thức đối với thơi thở vào và ra, hãy đặt sự chú tâm của bạn vào điểm mà dòng không khí chạm vào sống mũi hoặc môi trên.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hãy chú ý đến hơi thở khi nó đi vào và đi ra, nhưng đừng dõi theo hơi thở vào trong phổi hoặc ra ngoài không khí! Đừng nên có bất kỳ một sự kìm giữ hoặc ngăn chặn nào đối với hơi thở. Nó phải hoàn toàn tự nhiên mà không có một nỗ lực nào từ ta. Hãy cứ tập trung vào hơi thở ở mũi!

Mỗi khi tâm trí xao lãng tìm đến những ý nghĩ khác, hãy ý thức điều đó, hãy hướng sự chú tâm về lại với nhịp điệu bình thường của hơi thở. Hãy quan sát các ý tưởng một cách điềm tĩnh không bám chấp. Sự tỉnh thức có nghĩa là quan sát bất kỳ điều gì xảy ra bên trong bản thân, bất kỳ điều gì mà ta hành động không phán xét tốt xấu, mà chỉ quan sát bằng một nhận thức thuần tuý.

Hơi thở và con người ta không phải là hai thứ, mà chỉ là một quá trình, một sự trồi sụt của hơi thở như sóng biển. Theo nghĩa thâm sâu nhất, đang có một sự hành thiền.

Trong quá trình từng bước phát triển sự tỉnh thức này, tâm trí ta sẽ hoàn toàn chú mục vào hơi thở. Ta sẽ nhận ra rằng chỉ có duy nhất một hơi thở và một tâm trí đang chú ý đến nó và không còn gì khác nữa, không có bản thân hay bất kì một hình thức trường tồn nào của cái tôi hoặc một thứ gì khác có bản chất đại loại như vậy.

Nguồn: “The Spectrum of Buddhism”, Piyadassi
Người Dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Việt Khôi, Ngọc Trúc

Trả lời