Khái niệm của tâm trí khi được đưa ra sẽ làm cho đa phần chúng ta không thể hiểu được chính xác, bởi vì tâm trí thực chất là một lĩnh vực tồn tại dưới hình thức trừu tượng, con người không thể nào cấm nắm được.

Tâm trí sẽ được xây dựng dựa trên quá trình hoạt động của não bộ, bao gồm sự suy nghĩ – nhận thức – tin tưởng – mong muốn – tình cảm – cảm giác – … Được hiểu chung qua ba quá trình biểu hiện đó là ý thức – chức năng – vô thức.

Mặc dù con người không nhìn được sự tồn tại của tâm trí, thế nhưng nó lại tác động tới quá trình trưởng thành của một con người, kể cả là hành vi trong đời sống. Do đó khi con người thực hiện một hoạt động nào đó thì đó không phải là ngẫu nhiên, mà là được làm từ một mục đích nhất định.

Xem thêm Phương pháp học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Tâm trí là thứ vô hình điều khiển cơ thể con người

Theo một số học giả, thì sự biểu hiện của tâm trí được bao quát trong ba vấn đề cơ bản như sau: một là cứng nhắc, hai là chất lỏng, ba là linh hoạt. Ba biểu hiện này ở mỗi người là khác nhau, bởi vì chúng tồn tại riêng biệt và đi theo một quá trình không giống nhau.

Tâm trí biểu hiện lỏng lẻo:

Sự biểu hiện lỏng lẻo cho thấy tâm trí của một người thiếu đi sự đồng nhất, do đó họ thường khó khăn trong việc thích nghi với bất cứ sự thay đổi nào từ đời sống.

Muốn biểu hiện này đi vào đúng khuôn khổ thì cần phải đưa ra đường đi sẵn, có hướng dẫn sẵn. Khi mọi thứ đã có sẵn thì bản thân không cần phải suy nghĩ nhiều, không có ý kiến hay sự phản kháng.

Từ những biểu hiện ở trên cho thấy sự biểu hiện lỏng lẻo sẽ tạo nên tâm trí của một người không kiên trì, dễ dàng thay đổi, không làm chủ được bản thân, bị người khác sắp đặt.

Tâm trí biểu hiện cứng nhắc:

Biểu hiện cứng nhắc thể hiện bằng nguyên tắc, bất kể sự thay đổi nào làm mất đi sự ổn định hay cân bằng đều bị bác bỏ.

Đa phần sự cứng nhắc tạo nên một con người vô tâm, không chú ý tới xung quanh, mọi hoạt động đều diễn ra theo một con đường đã định sẵn từ trước.

Cứng nhắc này sẽ thể hiện rõ hơn khi họ xuất hiện cảm giác sợ hãi và bất lực, bản thân họ không thể làm chủ được sự việc, thiếu sự sáng tạo, không đồng ý với ý tưởng mới.

Tâm trí biểu hiện linh hoạt:

Tâm trí hoạt động tốt thì cơ thể sẽ luôn vui khỏe

Biểu hiện linh hoạt của tâm trí là sự trái ngược hoàn toàn với hai biểu hiện được trình bày ở trên. Với sự thể hiện này thì việc thích nghi với sự thay đổi được xem là điểm nổi bật.

Phản ứng của sự linh hoạt sẽ giúp con người kiểm soát được tình huống, đưa ra được ý kiến và sự sáng tạo của bản thân, không chịu áp bức từ người khác.

Trong một số trường hợp đặc biệt, tâm trí linh hoạt được điều chỉnh bằng tâm trí khiêm tốn, nhưng vẫn thể hiện được ý chí và quan điểm riêng của bản thân.

Trả lời