Phần Mở Đầu:

“Chủ Nghĩa Ăn Thực Vật” có nghĩa là chuyển đổi “con người – động vật” trở thành “con người – người”. Thiền định có nghĩa là chuyển đổi “con người – người” thành “con người – thần thánh”! Nhân loại chỉ cần phải hoàn thành hai buớc tiến vĩ đại: Một là từ bạo lực trở thành phi bạo lực (từ ăn mặn sang Ăn Thực Vật) và điều còn lại là từ sự tỉnh thức cơ thể sang Tỉnh Thức Linh Hồn.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Minh Sư Patriji

 

“Ngày xửa, ngày xưa, tại một ngôi làng ở Ấn Độ cổ đại, có một chú dê nhỏ và một vị thầy tế.

“Vị thầy tế muốn hiến tế chú dê nhỏ cho chúa trời. Ông ấy giơ cao cánh tay chuẩn bị cắt vào cổ họng của chú dê thì bất chợt chú dê bật cười.

“Vị thầy tế dừng lại, ngạc nhiên hỏi chú dê, “Tại sao dê lại cười? Dê không biết tôi chuẩn bị cắt vào cổ họng của dê sao?”. “Ồ, tôi biết”, chú dê trả lời. “Sau 499 lần chết đi và đuợc sinh ra dưới hình dạng một con dê, tôi sẽ đuợc đầu thai thành một con người.

“Và chú dê bắt đầu khóc. Vị thầy tế hỏi, “Tại sao dê lại khóc?” và chú dê nhỏ trả lời, “Tôi khóc vì ông, vị thầy tế tội nghiệp ạ”. 500 kiếp sống truớc đây, tôi cũng đã từng là một vị thầy tế cấp cao và cũng đã từng hiến tế những con dê cho chúa trời”. Vị thầy tế quỳ xuống và nói,

“Tha thứ cho tôi, tôi cầu xin. Kể từ bây giờ, tôi sẽ trở thành người bảo vệ và che chở cho tất cả những con dê trên vùng đất này”

Câu truyện đuợc trích trong phần mở đầu của bộ phim “Little Buddha

Phi Bạo Lực – Chủ Nghĩa Ăn Thực Vật

” Tất cả những người làm những việc: xúi giục, cắt, giết, buôn bán, chuẩn bị, cúng, hiến, ăn,..họ đều là kẻ sát nhân”
Sri Krishna

” Vì sợ gây khiếp sợ cho những sinh vật sống… hãy để phật tánh trong mỗi người tự kỷ luật bản thân mình để đạt được lòng tự bi kiềm chế ăn thịt động vật:
Gautama Buddha

” Những miếng thịt tự những động vật bị giết chết trong cơ thể người rồi sẽ trở thành nấm mồ chôn của chính con người. Đây là lời nói rất chân thật của tôi, ai giết ai là giết chính mình và những ai ăn thịt của những động vật bị giết chết nghĩa là ăn xác chêt”
Jesus Christ

” Thuợng Đế không chấp nhận những vật hiến tế bằng thịt hoặc bằng máu mà bạn dâng cho ngài. Điều duy nhất mà ngài mong mỏi là sự tin tuởng của bạn”
Kinh Koran

“Phi Bạo Lực có nghĩa là quý trọng cuộc sống, điều đó chính là sự từ bi và việc phục vụ cho tất cả muôn loài. Tôi từ bỏ sự thù oán và tìm kiếm sự tha thứ từ muôn loài. Hãy để muôn loài tha thứ cho tôi và bỏ qua hết mọi thù oán. Tôi mang tình bạn đến cho tất cả và không thù oán bất kỳ điều gì”

Mahavir

Trả lời