Trong mỗi cuộc sống, bạn đều tự lựa chọn và tạo ra tình huống hoặc hoàn cảnh sống cho chính bạn; trong sự lựa chọn này, bạn chọn cha mẹ của bạn và các biến cố sẽ được trải nghiệm bắt đầu từ khi còn bé. Bạn tự viết kịch bản. Với sự tự nhiên của tâm trí, ý thức sẽ quên đi tất cả điều này. Tuy nhiên, khi biến cố trong kịch bản xuất hiện, khó khăn và thách thức, thì ý thức lại tìm kiếm một ai đó hoặc một cái gì đó để đổ lỗi.

            Khi ý thức tách khỏi bản thể, những gì đã xác định không bị mất, nhưng một sự tổng hợp mới được xảy ra. Các vấn đề của tâm trí sẽ xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống và ảnh hưởng đến kịch bản. Bản thể luôn luôn theo dõi cặn kẽ chuyến đi trong tất cả mọi tình huống, mọi thời điểm và cảm thấy mọi chuyện không có gì bất thường.

            Sự luân hồi liên quan đến các giai đoạn trong quá khứ mà và kết quả của các sự kiện mà bạn đã trải qua. Sự luân hồi có xác xuất ít nhiều phụ thuộc vào lịch sử bản thân. Thời gian là liên tục, do vậy, tất cả các sự kiện của bạn luôn liên quan đến nhau. Như vậy, bạn được sinh ra trong quá khứ với những kiến thức về tương lai đã có sẵn trong vô thức và bạn được sinh ra trong tương lai với những kiến thức về quá khứ đến từ cuốn sách lịch sử của chính bản thân bạn.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

            Toàn bộ thế giới xã hội được xây dựng dựa trên các mối liên hệ sẵn có, các nền văn minh con người được tạo ra dựa trên sức mạnh liên hệ của vô thức ở trong mọi khoảnh khắc ở hiện tại, tương lai và quá khứ, các mối quan hệ cá nhân và xã hội.

            Một linh hồn trải qua quá nhiều kiếp sống là nam giới sẽ tự đầu thai trong một thân xác nữ giới mà chưa có sự thấu hiểu gì với nữ giới. Tương tự như vậy, một linh hồn có thể đầu thai dưới hình dạng nam giới nhưng lại không có hiểu biết về sức mạnh của một nam giới. Vì vậy, hầu hết các thực thể phải trải qua cân bằng các cuộc sống trong cả 2 hình dạng

            Những người bạn gặp không nhất thiết phải có liên quan đến bạn trong quá khứ. Bên cạnh những người bạn đã biết, bạn sẽ luôn luôn gặp gỡ các cá nhân và nhiều thực thể mới khác.

            Sau những lần tái sinh, một lúc nào đó, bạn sẽ phải rời khỏi hệ thống vật lý. Bạn đã được học nhiều bài học và theo nghĩa đen bạn không còn là một thành viên của thế giới loài người nữa, bạn quyết định rời khỏi nó. Chỉ có ý thức của bạn là vẫn có thể trở lại đây và một phần nào đó đại diện cho bản thân bạn có thể xuất hiện đồng thời trong một hệ thống đào tạo khác. Trong các hệ thống cao cấp hơn, suy nghĩ và cảm xúc tự động và ngay lập tức chuyển thành hành động, trở thành gần như những gì bạn mong muốn. Vì vậy, những bài học phải được dạy và học thật tốt ở trái đất hoặc ở hành tinh nào đó.

            Các giáo viên trong hệ thống của bạn là người đang trong những lần tái sinh cuối cùng của họ hoặc những những người đã có thể rời khỏi hệ thống này nhưng nhận nhiệm vụ ở lại để tiếp tục giúp đỡ những người khác học hỏi. Hệ thống này luôn tiếp nhận những cá nhân nhỏ bé gia nhập lần đầu tiên cũng như cá nhân ở những lần tái sinh cuối cùng.

Tác Giả: Seth/Jane Roberts
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời