Cơ thể vật lý được cấu tạo từ các dạng đặc, lỏng, khí và hơi có thể tồn tại một cách thô nặng hay nhẹ nhàng, đặc quánh hay tinh khiết và sẽ ảnh hưởng một cách tự nhiên đến cơ thể vi tế.

Một cơ thể vật lý bị làm bẩn bởi thức ăn không tinh khiết sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tinh khiết lên cơ thể vi tế trong khi đó, một cơ thể vật lý được nuôi dưỡng bởi những thức ăn và nước uống tinh khiết sẽ giúp làm trong sạch công cụ vi tế của mình.

Cơ thể vi tế là công cụ của cảm xúc, mong muốn và cảm giác. Với một cơ thể vi tế được cấu tạo từ những hạt tinh khiết sẽ chủ yếu tạo ra những cảm xúc, mong muốn và cảm nhận tinh khiết. Một cơ thể vi tế tốt đẹp sẽ luôn luôn tạo ra những rung động cho những cảm xúc và mục đích tốt đẹp.

Có thể tạo ra một cơ thể vật lý nhẹ nhàng để làm thành một cơ thể vi tế và tinh thần có những mục đích tốt đẹp hơn. Một cơ thể vật lý tinh khiết không thể tạo ra một cơ thể vị tế và tinh thần không tinh khiết được. 3 lớp cơ thể này đều liên hệ qua lại với nhau.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Không chỉ có cơ thể vật lý mà các cơ thể cao cấp hơn cũng bị ảnh hưởng bởi thức ăn được tiêu thụ.

Ăn thịt động vật làm chậm quá trình tiến hóa, những người ăn thịt động vật phải đối mặt với những khó khăn và rắc rối không cần thiết trên con đường phát triển của họ, thức ăn tự thịt động vật làm gia tăng những suy nghĩ không cần thiết và những mong muốn từ thế giới thấp hơn.

Trong thời cổ đại, con người vô cùng thanh khiết và hoàn toàn chỉ ăn thực vật! Một Yogi cố gắng làm trong sạch cơ thể vật lý bằng một hệ thống thức ăn, nước uống và giấc ngủ chặt chẽ…. Thức ăn phải hoàn toàn tinh khiết. Toàn bộ hệ thống thức ăn được xây dựng để củng cố cho cơ thể hướng đến sự tỉnh thức cao cấp hơn.

Thức ăn từ thịt là rajasic. Chúng xuất phát từ các hoạt động bản năng, bị kích động và thể hiện những mong muốn của động vật. Chúng hoàn toàn không phù hợp với với cấu trúc đẹp đẽ của hệ thần kinh. Một Yogi không thể dùng những sản phẩm này trong quá trình hướng đến những suy nghĩ cao cấp.

Những thức ăn đang trong quá trình phân hủy như thịt động vật (hoặc rượu) là tamasic hay nặng nề cũng không nên dùng.

Những thức ăn vẫn có thể phát triển được như ngũ cốc và trái cây được gọi là Satvic chính là nguồn năng lượng sống cao cấp và thích hợp cho việc xây dựng một cơ thể nhạy cảm và khỏe mạnh.

Nguồn: “The Astral Body”
Tác Giả: Arthur E. Powel
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết và Huỳnh Trần Nhật Vi

Trả lời