Một Linh hồn khởi đầu và bắt nguồn từ trong cái vô hạn, vô hình thức, vô giới tính và là một phần không thể tách rời của Đấng tạo hóa, Chúa, người đã vượt lên trên mọi hình thức của sự đối ngẫu (tính nhị nguyên hai mặt) và sự tiến hóa.
Sự khởi đầu của một Linh hồn riêng biệt cũng là sự khởi đầu của tính nhị nguyên và tiến hóa, thông qua một số hình dạng cơ bản của tính nhị nguyên để phân biệt và thu hút lẫn nhau, sự xuất hiện của giới tính xảy ra ở những giai đoạn cuối cùng của sự tiến hóa.
Nếu một linh hồn đã có rất nhiều cuộc sống ở phương Đông và sau đó có một cuộc sống ở phuơng Tây, nó sẽ mang theo mình những dấu ấn về cuộc sống của nó ở phương Đông và mặc dù sống ở phương Tây, nó sẽ sống một cuộc sống cơ bản tương tự với văn hóa phương Đông
Nếu một linh hồn đã có những cuộc sống ở phương Tây và chọn một cuộc sống ở phương Đông, nó sẽ mang những ấn tượng về cuộc sống của mình ở phương Tây, và mặc dù sống ở phương Đông, nó vẫn sống một cuộc sống phù hợp với mô hình phương Tây hơn. Đôi khi, chúng ta vì vậy mà có một linh hồn châu Âu trong một hình thể Ấn Độ hoặc một linh hồn Ấn Độ dưới hình thức châu Âu!


Khả năng lựa chọn hóa thân nam giới hay nữ giới xảy ra một cách không cứng nhắc. Chúng thay đổi theo chu kỳ của sự tồn tại cũng như việc luân hồi ở phương Đông hay phương Tây vậy.
Khả năng lựa chọn giới tính tùy thuộc vào tuổi tác và địa điểm mà sự luân hồi xảy ra, tuy nhiên, mỗi giới tính mang lại một sự trải nghiệm khác nhau cho sự phát triển .

            Như một quy luật, đàn ông nổi trội trong sự manh mẽ và ý chí. Họ có óc phán đoán và tính kiên định. Trong khi đó, phụ nữ vượt trội hơn trong tình cảm và những phẩm chất từ trái tim.
Như vậy sự hóa thành thân nam giới và nữ giới là cần thiết như nhau trong việc nhận ra bản thân, thật không đúng khi cho rằng giới tính này quan trọng hơn giới tính kia.
Mặc dù có sự khác biệt giữa bản chất tự nhiên của hai cơ thể giới tính, nhưng họ không thể tách rời nhau. Linh hồn phải trải qua thật nhiều hóa thân nam giới cũng như thật nhiều hóa thân nữ giới để trải nghiệm được phong phú các kinh nghiệm, đó là điều kiện để linh hồn nhận thức được bản thân mình vượt ra ngoài mọi hình thức đối ngẫu (hai mặt nhị nguyên) của vật chất.
Linh hồn lưu giữ những kinh nghiệm thu thập được cả trong giới tính nam và nữ.
Khi linh hồn đồng nhất bản thân với cơ thể, những khuynh hướng tâm lý hòa hợp với giới tính của cơ thể để chọn môi trường thích hợp cho việc thể hiện.
Những khuynh hướng tâm lý ngược lại với giới tính xảy ra khi phần vô thức trong linh hồn không hòa hợp và cảm thấy bị cản trở bởi giới tính của cơ thể.
Khi linh hồn có một cơ thể nữ giới, những khuynh hướng nam giới được kiềm nén lại và chỉ có xu hướng nữ được biểu hiện. Tương tự, khi linh hồn có cơ thể nam giới những khuynh hướng nữ được kiềm nén lại và chỉ những khuynh hướng nam được biểu hiện.

            Khi sự hiểu biết bên trong và những kinh nghiệm cần thiết được hoàn tất, họ không có trải nghiệm mình là nam hay nữ một cách khác biệt nữa, linh hồn không còn sự phân biệt giới tính.
Những kinh nghiệm liên quan đến các hình thức nam và nữ, đều có thể dễ dàng được nhận biết và thấu hiểu đối với người đã vượt qua sự phân biệt về giới tính. Người đó không còn bị ảnh hưởng bởi những giới hạn của cả hai giới tính vì, thông qua sự hiểu biết, người ấy đã giải thoát mình khỏi sự giới hạn ràng buộc của giới tính.

Trả lời