PETA 

 Công việc của tổ chức bảo vệ động vật PETA là tập hợp các thành viên từ cộng đồng khoa học, tư pháp và luật pháp để ngăn chặn các hoạt động lạm dụng và giết hại động vật. Trong đó, được cứu giúp thông qua công tác điều tra, sự tham gia của Quốc hội, tẩy chay người tiêu dùng và phủ sóng truyền thông toàn cầu, thường dẫn đến những thay đổi dài hạn giúp cải thiện chất lượng sống và ngăn chặn án tử cho hàng ngàn động vật.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Những trường hợp trong lịch sử

PETA chịu trách nhiệm cho những đột phá như chấm dứt hoạt động giết mổ ngựa lớn nhất nước Mỹ, ngưng hoạt động các phòng thí nghiệm quân đội nơi động vật bị bắn giết, và chấm dứt việc sử dụng chó mèo trong phòng thí nghiệm trên toàn thế giới. www.usatoday.com đã thuật lại “Chúng ta có thể hình dung thế giới khi không có PETA? Một tổ chức đã truyền cảm hứng cho nhiều người hành động thay vì nằm dài trong phòng khách và tự hỏi ai đã thả chó ra.”

Các thành tựu chính

PETA lần đầu tiên đã phanh phui việc bạo hành động vật trong các thí nghiệm năm 1981, phát động trường hợp thiết lập tiền lệ “Khỉ Silver Spring”. Phong trào này đã tiến đến việc bắt giữ lần đầu tiên và kết án hình sự các nhà thí nghiệm động vật ở Mỹ về tội ngược đãi động vật, tịch thu động vật lần đầu tiên khi đang bị thí nghiệm lạm dụng, và chiến thắng lần đầu tiên ở Tòa án tối cao Hoa kỳ cho những động vật trong phòng thí nghiệm.

PETA đã chiến thắng Tổng công ty General Motors, kết thúc những thí nghiệm va chạm bạo lực trên động vật. PETA đã đăng ký với Sở Thuế Vụ để trở thành tổ chức 501(c)(3) phi lợi nhuận, được miễn thuế, chứng minh thư số 52-1218336. PETA không nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ, mà được hỗ trợ từ sự đóng góp của các thành viên.

Người dịch: Nguyễn Trần Quyết và Huỳnh Trần Nhật Vi

Trả lời