Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản về cơ thể đơn bào dựa trên tên gọi, đơn ở đây chính là một, bào là tế bào. Cơ thể đơn bào chính là được tạo thành chỉ với một tế bào mà thôi.

Để có thể hiểu hơn thì chúng ta hãy sơ sánh của hai sinh vật, dựa trên số lượng tế bào. Theo như nghiên cứu thì cơ thể đơn bào hiện tồn tại khá động, nằm trong khoảng 25 ngàn loài. Đa phần cơ thể đơn bào sống ở nơi có nước hoặc là vùng đất ẩm ướt, hoặc sống trên một vài loài động thực vật khác.

Về mặt cấu trúc thì cơ thể đơn bào chỉ được cấu tạo từ một tế bào mà thôi, nhưng mọi chức năng hoạt động sống đều có đầy đủ, chẳng hạn như nguồn dưỡng chất – sự chuyển hóa – khả năng sinh sản – vận động – tác động từ kích thích.

Cơ thể đơn bào sẽ khác với những loài khác ở phần số lượng tế bào, cùng với đó là trên các loài động vật đa bào thì một tế bào chỉ thực hiện một vài nhiệm vụ nhỏ mà thôi.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Cơ thể đơn bào chính là được tạo thành chỉ với một tế bào mà thôi

Cấu tạo của cơ thể đơn bào:

Cơ thể đơn bào có nhiều loại khác nhau, do đó chúng có thể được xác định dựa trên phần kích thước, trong đó có một số cơ thể nhỏ tới mức mắt thường rất khó để nhìn thấy, cần sử dụng kính hiển vi mới có thể thấy được. Ngược lại cũng có cơ thể đơn bào có kích thước lớn mà mắt thường vẫn thấy được.

Hình dáng của cơ thể đơn bào cũng khá nhiều dạng, tuy nhiên đều bao gồm phần bào tương – màng tế bào – nhân.

Đặc điểm về sinh học của cơ thể đơn bào:

Cơ thể đơn bào nếu muốn lấy dưỡng chất từ bên ngoài để chuyển đổi thành nguồn dinh dưỡng sẽ thông qua những con đường như thực bào, ẩm bào, thẩm thấu, thấm qua màng bào. Hoạt động này thường được thực hiện ở vị trí trên thân.

Sinh sản của cơ thể đơn bào:

Hình thức sinh sản cũng đa dạng không kém, có thể kể đến như sinh sản vô tính – tiếp hợp – hữu tính. Trong đó có một số loài chỉ thực hiện sinh sản theo một phương thức duy nhất, hoặc tùy thuộc vào từng gia đoạn mà có hình thức sinh sản khác.

Sinh thái của cơ thể đơn bào:

Trường hợp cơ thể đơn bào sống trong môi trường ngoại cảnh thì sẽ bị tác động bởi yếu tố tự nhiên như áng sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nguồn thức ăn.

Còn đối với cơ thể đơn bào sống ký sinh thì sẽ bị tác động bởi sự thay đổi của vật chủ.

Cơ thể đơn bào có nhiều hình dạng khác nhau

Vòng đời của cơ thể đơn bào:

Xét ở đối tượng cơ thể đơn bào sống ký sinh và hội sinh trên một cơ thể vật chủ, sự tồn tại và phát triển thì chúng cần phải thay đổi một vật chủ khác, sẽ có ba hình thức được hình thành: chuyển vật chủ ở thể hoạt động – chuyển ở thể bào nang – chuyển qua vật chủ trung gian.

Phân loại cơ thể đơn bào:

Một vài lớp thuộc cơ thể đơn bào: lớp chân giả – lớp trùng roi – lớp trùng lông – lớp trùng bào tử.

Trả lời