Tại thời điểm nảy mầm, các nguyên tử vật lý được một thiên thần gắn vào các tế bào sinh đôi mới được hình thành.

            Sự hiện diện của các nguyên tử bền vững này đuợc tạo ra bởi Bản ngã, năng lượng tạo hóa hoặc nguồn sinh lực ở thế giới vi mô đem đến cho các tế bào sinh đôi những động lực và khuynh huớng phát triển sinh học phù hợp với thế giới”.

            Năng lượng sáng tạo đi đến các nguyên tử vĩnh viễn và tế bào sinh đôi, tạo ra các kết quả sau:

            Thứ nhất: Thành lập một trường quy định toàn bộ các xu huớng tạo ra tế bào mới, cơ quan mới. Tương tự như việc hình thành một vành đai ánh sáng hình tròn bao xung quanh Mặt trời để quy định giới hạn và bảo vệ trước sự xâm nhập và tác động của các vật thể lạ.

            Thứ hai: Sự hòa hợp của vật chất trong trường năng luợng này. Năng lượng sáng tạo sắp xếp các vật chất xung quanh vào những tầng số rung động thích hợp để tạo ra một cá nhân chuẩn bị cho việc luân hồi.

            Thứ ba: Tạo ra một hình dạng. Hình dạng này, có thể được gọi là một khuôn mẫu của cơ thể vật chất sẽ được xây dựng sau này. Khuôn mẫu được tạo ra trước khi sinh, xuất hiện rất sớm sau khi thụ thai, tạo ra trước một cơ thể năng luợng vi tế của sự rung động, của năng luợng, của ánh sáng, của những căn nghiệp Archetype có từ truớc.

“Một kế hoạch phác thảo”

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

            Bên trong khuôn mẫu có thể nhìn thấy các dòng chảy năng lượng hoặc nguồn sinh lực sống, mỗi dòng chảy có tầng số khác nhau, một kế hoạch phác thảo của toàn bộ cơ thể. Tất cả mọi thông tin tương lai được miêu tả dưới dạng năng lượng căn bản, sản phẩm cuối cùng là chính những dòng năng lượng này nhưng ở một tầng số khác. Các dây thần kinh, não và tất cả các cơ quan được mã hoá bởi mỗi dòng năng lượng trên mỗi tầng số cụ thể.

            Sự rung động của các vật vi tế là yếu tố làm cho các nguyên tử hợp thành các phân tử để tạo ra các loại mô một cách chính xác. Các phân tử này được thu hút về phía các dòng năng lượng và được “sắp đặt” vào những nơi thích hợp trong cơ thể đang phát triển nhờ những rung động tương tự nhau.

            Vì vậy, tất cả các phần của cơ thể vật lý cả về cấu tạo vật chất bên trong lẫn hình dạng bên ngoài đều thích hợp một cách chính xác với Bản ngã. Nghiệp xấu sẽ tạo ra các dị tật, bệnh tật, thể hiện sự không hòa hợp trong khuôn mẫu hoặc làm tắc nghẽn các nguồn năng lượng trong các mô hình đã được xây dựng.

Linh hồn tự nhiên đến”

            Thứ tư: Sự bắt đầu của một quá trình luân hồi để tạo ra một thực thể mới là sự tổng hợp của nhiều yếu tố cộng huởng với nhau. Như vậy, khi “Linh hồn tự nhiên” đến, lập tức có đuợc các mối liên hệ, những sự rung động khác từ thế giới xung quanh.

            Đến nơi, họ đi vào thế giới vật chất, nhận ra môi truờng và những rung động hòa hợp đó, với những quy luật của tạo hóa, họ hợp nhất với bản thân, hợp nhất với toàn bộ sự rung động của vật chất, hợp nhất với cấu tạo cơ thể.

            Các thiên thần tạo hoá ở tầng số vi tế và tinh thần, ngoài việc trông nom các quá trình xây dựng cơ thể theo bản năng theo mong muốn tự nhiên, họ còn liên quan tới việc xây dựng và điều chỉnh của cơ chế của ý thức.

            Điều này bao gồm thể chất của cơ thể, hệ thống bộ não cột sống với bảy dây thần kinh và các trung tâm nội tiết, xương cùng, lá lách, các mạng lưới thái dương chằng chịt, trái tim, cổ họng, tuyến yên và tuyến tùng. Ở cấp độ năng luợng vi tế, các luân xa phải được điều chỉnh một cách hoàn hảo để các cơ quan vật lý hoạt động hiệu quả nhất.

            Tương tự như vậy, trong cơ thể vi tế và tinh thần, bảy luân xa dần dần phải thích nghi đuợc với phần năng luợng và phần vật lý của cơ chế. Bảy sự biểu hiện khác nhau trong cơ thể, bảy kênh năng luợng để hấp thu các trải nghiệm đuợc cung cấp cho Bản ngã bởi các luân xa và các trung tâm vật lý tương ứng với chúng.

            Các luân xa của con người là sự tuợng trưng của bảy vòng xoáy năng luợng tương ứng trong thế giới nguyên thủy Mặt trời, mang lại nguồn sinh lực sống được tạo ra từ thế giới tạo hoá thông qua cơ thể Nhân quả.

            Nghiệp quả đuợc dần dần giải quyết sẽ dẫn đến sự vận hành hoàn hảo cho hệ thống luân xa, hoạt động của mỗi luân xa sẽ hoàn toàn hài hòa, tất cả các luân xa hòa hợp với nhau và với các phần cơ thể mà chúng liên quan. Trong điều kiện như vậy, sự hoàn hảo về sức khỏe và hiệu suất của các chức năng hoạt động được đảm bảo. Khi có sự bất hài hoà được tạo ra bởi tội lỗi, khủng hoảng tinh thần, tình cảm, thể chất… hệ quả tất yếu dẫn đến các tắc nghẽn tại các các luân xa và các chức năng sẽ không hoạt động hoàn hảo. Nghiệp quả của bệnh tật xuất hiện chủ yếu khi các rung động cơ bản bị nhiễu loạn. Sự phá vỡ nhịp điệu của tuần hoàn năng lượng gây ra bệnh tật trong cơ thể vật lý.

            Với phuơng pháp chữa bệnh tâm linh, một loạt những điều chỉnh từ Bản ngã, cơ thể vật lý cao cấp và các luân xa đối với cơ thể vật lý, tẩy rửa các vật chất không hài hòa, khôi phục sự hòa hợp của các dòng chảy tự do và không bị cản trở của sinh lực sống trên toàn bộ các cơ thể tự nhiên.

Nguồn: “Kingdom of the Gods” 
Tác Giả: Geoffrey Hodson
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời