“Chuyến hành trình trở về nhà”

            Sự sắp đặt vào mỗi Nhóm được xác định bởi trình độ của Linh hồn. Sau cái chết vật lý, mỗi linh hồn trở về nhà tại một nơi dành riêng cho mình, miễn là họ không phải là một linh hồn quá trẻ hoặc bị cô lập vì các lý do khác.

            Các linh hồn trong cùng một Nhóm là những người bạn thân thiết có cùng mức độ của sự tỉnh thức.

“Một Nhóm linh hồn”

            Khi con người trong trạng thái nhập định nói về nhóm linh hồn, họ nói về một nhóm các thực thể đuợc kết nối thường xuyên, chẳng hạn như trong một gia đình loài người.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

            Các Thành viên ngang hàng có sự nhạy cảm với nhau, điều đó vượt xa khái niệm của chúng ta trên trái đất.

“Nhóm tâm linh”

            Nhóm tiếp theo bao gồm các linh hồn cũng được sắp xếp theo hình thức nhóm để hỗ trợ cho toàn bộ cộng đồng, ít liên quan với nhau hơn.

            Nhóm thực thể thứ hai này được tạo thành từ những thực thể tiến bộ của các Nhóm linh hồn thứ nhất .

            Nhóm Tâm linh xuất hiện liên tục! Trong các nhóm này, mỗi nhóm có khoảng một ngàn linh hồn.

            Nhiều nhóm thứ nhất sẽ tạo nên một nhóm thứ hai và sẽ ít có mối quan hệ hoặc không có liên hệ nào.

            Rất hiếm khi tìm thấy được những linh hồn là thành viên của cả hai nhóm tâm linh khác nhau, thuờng thì các linh hồn trong các nhóm khác nhau sẽ không liên quan tới nhau, bởi vì số lượng linh hồn không cần thiết phải quá nhiều trong một nhóm.

“Vòng tròn nội bộ”

            Các nhóm linh hồn nhỏ có số luợng khác nhau, có thể từ 3 đến 25 Linh hồn.

            Một nhóm linh hồn thuờng có khoảng mười lăm thành viên, được gọi là Vòng tròn nội bộ.

            Bất kỳ hoạt động liên hệ nào giữa các thành viên trong các nhóm sẽ được tạo ra bởi những bài học được rút ra trong một lần hóa thân.

            Điều này có thể là do sự kết nối từ quá khứ hoặc những điểm tuơng đồng điển hình mà các Linh hồn có liên quan.

            Các linh hồn tạo mối quen biết giữa các thành viên trong các nhóm khác nhau thông qua những vai trò nào đó trong cuộc sống trên Trái đất. Ví dụ, một người bạn thân học cùng lớp hồi trung học nhưng người ấy bây giờ bạn chỉ gặp tại các cuộc họp lớp.

            Các Thành viên trong cùng một nhóm Linh hồn liên kết rất khăng khít với nhau. Các Nhóm Linh hồn liên kết chặt chẽ thường bao gồm những linh hồn cùng chí hướng, mục tiêu chung để có thể tiếp tục làm việc với nhau. Thông thường, họ chọn sự tái sinh để sống chung với nhau như người thân và bạn bè trên trái đất.

Nguồn: “Hành trình của những Linh hồn” 
Tác Giả: Michael Newton
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời