Sau lần phân chia thứ tám, nó đã chia thành 16 tế bào, sau đó nó tạo thành một khối lập phương hoặc ngôi sao tứ diện. Đây là lần cuối cùng nó được đối xứng. Khi nó chia thành 32, 16 tế bào sẽ nằm ở giữa và 16 tế bào nằm ở bên ngoài. Nếu lấy 16 tế bào ở bên ngoài và cố gắng điền vào những khoảng trống để giữ cho nó đối xứng, bạn sẽ nhận thấy rằng điều này là bất khả thi. Nó cần 18 tế bào để đối xứng. Bạn sẽ tự hỏi rằng tại sao? Tại lần phân chia kế tiếp, sẽ có 32 tế bào, nhưng nó sẽ trở nên tồi tệ hơn (Hình..7-18). Bạn tự hỏi: Điều gì đang xảy ra? Nó trông thật tệ. Tất cả sự đối xứng đã đi đâu cả rồi?

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hình.7-18

Vâng, Mọi thứ đều có cái lý riêng. Nó bắt đầu biến thành một cái đốm. Chúng ta trở thành một cái đốm trong một thời gian ngắn. Nhưng cái đốm có ý thức của riêng nó. Sau đó, nó kéo dài vào bên trong bắt đầu quay ra ngoài, trở thành một quả bóng rỗng như tấm hình này (Hình.7-19).

Hình.7-19

Khi đến giai đoạn này, nó trở thành một quả cầu rỗng hoàn hảo. Sau đó, cực bắc bắt đầu rơi vào không gian bên trong để đi xuống cực nam, và cực nam đi lên để gặp cực bắc. Phôi trong bức ảnh này đã bị vỡ ra nên ở giữa có sửa chữa một chút. Nếu bạn có thể nhìn thấy một cách trọn vẹn thì nó trông giống như một quả táo mà nhân đã bị khoét. Hình cầu rỗng sau đó đã trở thành hình xuyến.

Mọi dạng sống đã được biết đều trải qua giai đoạn hình xuyến này. Dạng hình quả táo/hình xuyến này được gọi là Morula.

Sau đó, quá trình mở rộng bắt đầu vươn ra bên ngoài Zona Pellicuda và các tế bào bắt đầu biệt hóa. Không gian rỗng bên trong hình xuyến trở thành phổi, cực bắc trở thành miệng, cực nam trở thành hậu môn, và tất cả các cơ quan nội tạng từ bên trong ống chạy vào giữa. Nếu đó là ếch thì nó bắt đầu có đôi chân nhỏ, hoặc nếu đó là ngựa thì có một cái đuôi nhỏ mọc ra. Đối với một con ruồi, đôi cánh nhỏ phát triển, và con người trông bắt đầu giống người hơn. Trước sự khác biệt này, tất cả chúng ta đều giống như một hình xuyến. Tôi nghi ngờ rằng đây là lý do tại sao (Mặc dù tôi không có bất kỳ bằng chứng nào) Kinh Thánh truyền thống nói rằng cây tri thức là điều thiện và ác quỷ là cây táo. Chúng tôi thật sự chú ý đến một thứ trông rất giống quả táo ở giai đoạn kế tiếp.

Sự tiến triển của các dạng sống thông qua những khối đa diện đều Platon

Tóm lại, chúng ta bắt đầu như một hình cầu, hình trứng, sau đó chuyển đến một tứ diện có 4 tế bào, sau đó chuyển sang hai khối tứ diện lồng vào nhau (ngôi sao tứ diện hoặc hình lập phương) tại tám tế bào. Từ hai hình lập phương 16 tế bào, chúng ta biến trở lại thành một hình cầu 32 tế bào; và từ hình cầu, chúng ta trở thành hình xuyến 512 tế bào. Hành tinh Trái Đất và từ trường của nó cũng là một hình xuyến. Tất cả những hình dạng linh thiêng này xuất hiện từ hệ thống thông tin đầu tiên của Quả sự sống, vốn dựa trên Thập tam cầu..

Chúng ta có thể tiếp tục nói về chủ đề này trong bảy hoặc tám tháng nữa, đưa ra thêm ngày càng nhiều những bằng chứng nói rằng mọi thứ đều được kết nối với năm khối đa diện đều Platon. Nhưng tôi nghĩ bạn có thể thấy chính xác những gì tôi muốn nói. Nhiều năm trước, các nhà toán học hiện đại nói rằng những khối đa diện Platon chỉ được biết đến kể từ khi nền văn minh bắt đầu khoảng 6000 năm trước, nhưng điều này không đúng. Một số thì chuyển hướng vào thời Hy Lạp. Các nhà khảo cổ học gần đây đã tìm thấy một số mô hình hoàn hảo trong lòng đất – Được cắt gọt hoàn hảo bằng đá – 20.000 tuổi. Những con người đầy lông lá đó rõ ràng biết nhiều hơn những gì chúng ta được biết.

Trả lời