Chúng ta hãy nhìn vào đối tượng xuất hiện đầu tiên – Mô hình Sáng Thế Ký (xem Hình.5-41). Nếu bạn nhìn vào một cuốn sách toán học, Mô hình Sáng Thế Ký này có số lượng đường kẻ tối thiểu có thể được vẽ trên một bề mặt phẳng để phác họa trên không gian ba chiều gọi là hình xuyến. Một hình xuyến được hình thành khi bạn xoay mô hình Sáng Thế Kỷ xung quanh trục trung tâm của nó, tạo ra một hình dạng giống như một chiếc bánh rán, nhưng với một cái lỗ ở giữa nhỏ vô hạn.

Hình xuyến này được gọi là hình xuyến ống vì hình xuyến đặc biệt này có hình dạng giống như có một cái ống bên trong nó (Hình.6-1), điểm độc đáo ở đây là nó có thể tự gập lại, xoay hướng vào trong hoặc hướng ra ngoài. Không có hình dạng nào khác có thể làm được điều này hoặc bất kỳ thứ gì tương tự. Hình xuyến là hình dạng đầu tiên sau khi mô hình Sáng Thế Ký hoàn thành và hợp nhất tất cả các hình dạng trong Thực Tại.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Chính Arthur Young đã phát hiện ra rằng có bảy khu vực ở trên hình dạng này, được gọi chung là bản đồ bảy màu sắc. Bạn có thể chọn lấy bất kỳ quyển sách toán học nào, và nhìn vào hình xuyến, nó sẽ nói về bản đồ bảy màu. Đó là bảy khu vực, tất cả đều có cùng kích thước, sẽ nằm gọn trong hình xuyến ống mà không có chi tiết thừa. Giống như trên mô hình Sáng Thế Ký, sáu vòng tròn đi xung quanh cái thứ bảy, cái trung tâm chiếm toàn bộ bề mặt. Nó hoàn hảo và toàn mỹ.

Trong hình học linh thiêng có một cái gì đó được gọi là Ratcheting (Bộ bánh cóc). Bạn đi một vòng tròn hoặc một đường thẳng và bộ bánh cóc, như khi bạn lấy một dụng cụ Ratcheting trong cơ khí ô tô và sử dụng nó để xoay một cái gì đó trong một khoảng cách nhất định. Ví dụ, hãy tưởng tượng hai mô hình Sáng Thế Ký chồng lên nhau. Một mô hình được nẹp cố định; nếu như xoay mô hình khác một góc 30 độ, bạn sẽ có mười hai quả cầu xung quanh trung tâm. Nó sẽ giống như thế này (Hình.6-2) trong không gian hai chiều. Trong không gian ba chiều, nó sẽ giống như một hình xuyến ống. Sau đó, nếu như kết nối tất cả các đường thẳng ở giữa, bạn sẽ có mô hình này (Hình.6-3).

Hình.6-2. Mẫu Sáng Thế Ký

Hình.6-3. Mẫu sáng thế ký với những đường kết

Ratcheting mười hai quả cầu một lần nữa, lần này là 15 độ, có 24 quả cầu và bạn sẽ có được mô hình này (Hình.6-4). Đây được gọi là mô hình siêu việt được liên kết. Mô hình siêu việt là gì? Một con số siêu việt trong toán học, theo cách nhìn của tôi, là một con số đến từ một không gian khác. Trong không gian đó, nó có thể là toàn bộ, nhưng khi tồn tại ở đây, nó không hoàn toàn được dịch nghĩa đầy đủ trong thế giới này. Chúng ta có rất nhiều các con số. Ví dụ, một trong số đó là tỷ lệ phi. Đó là một tỷ lệ toán học bắt nối đầu bằng 1,6180339 và kéo dài mãi mãi, có nghĩa là bạn không bao giờ biết về những gì kế tiếp, các con số sau dòng thập phân sẽ tiếp tục nối dài, và không bao giờ kết thúc. Con người đã để máy vi tính tính toán trong nhiều tháng mà vẫn không tìm thấy điểm kết thúc. Như một giải thích đơn giản, đó là một con số siêu việt.

Hình dạng của hình xuyến là điều chi phối nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, trái tim con người có bảy cơ tạo thành hình xuyến, và nó bơm trong bảy khu vực được hiển thị trong bản đồ hình xuyến. Hình xuyến theo nghĩa đen là xung quanh tất cả các dạng sinh vật sống, tất cả các nguyên tử và tất cả các thiên thể vũ trụ như hành tinh, ngôi sao, thiên hà và nhiều thứ khác. Nó là hình dạng nguyên thủy đang còn tồn tại.

“Từ thuở ban đầu đã có Ngôn Từ”. Tôi tin rằng thời gian sẽ tiết lộ ngôn ngữ/ý thức của âm thanh/ngôn từ sẽ được hiển lộ trong hình xuyến. Có những người tin rằng điều này là Đúng trong hiện tại, nhưng chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Hình.6-4 + 6-5. Sáng thế ký

Trả lời