Sáu hình dạng này được quan sát bởi các nhà giả kim cổ đại và những linh hồn vĩ đại như Pythagoras – Người cha của Hy Lạp, có một yếu tố thật sự quan trọng đối với họ (Hình. 6-24).

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hình.6-24

Khối tứ diện được coi là lửa, khối lập phương là đất, khối bát diện là không khí, khối thập nhị diện đều là nước và khối nhị thập diện đều là ete. (Ether, prana và năng lượng tachyon giống nhau; chúng mở rộng ở khắp mọi nơi và có thể truy cập tại bất kỳ điểm nào trong không gian/thời gian/chiều. Đây là bí mật tuyệt vời của công nghệ điểm Zero). Và quả cầu là sự trống rỗng. Sáu yếu tố này xây dựng nên vũ trụ. Chúng tạo ra những phẩm chất của vũ trụ.

Trong thuật giả kim, họ thường chỉ nói về lửa, đất, không khí và nước; hiếm khi thảo luận về ether hoặc prana bởi vì nó rất linh thiêng. Trong ngôi trường Pythagoras, nếu bạn thậm chí thốt ra từ “Nhị thập diện đều” bên ngoài trường học, họ sẽ giết bạn ngay tại chỗ – Một hình dạng linh thiêng biết bao. Họ thậm chí sẽ không thảo luận về nó. Hai trăm năm sau, khi Plato còn sống, anh ấy có đề cập về nó, nhưng rất cẩn trọng.

Tại sao? Bởi vì khối nhị thập diện đều nằm gần rìa ngoài trong trường năng lượng của bạn và là dạng ý thức cao nhất. Khi bạn đạt đến giới hạn 55 foot của trường năng lượng, nó sẽ trở thành một quả cầu. Nhưng hình dạng tiếp theo bên trong quả cầu là khối thập nhị diện đều (Thật ra là mối liên hệ giữa khối thập nhị diện đều/khối nhị thập diện đều). Ngoài ra, chúng ta đang sống trong một khối thập nhị diện đều lớn bao hàm cả vũ trụ. Khi tâm trí của bạn vươn tới tận cùng không gian – Và có một điểm kết – Bạn sẽ có một khối thập nhị diện đều được bao bọc trong một quả cầu. Tôi có thể khẳng định điều này bởi vì cơ thể con người là hình ảnh ba chiều của vũ trụ và tuân theo nguyên tắc chung. Mười hai chòm sao của cung hoàng đạo vừa khít với kết cấu bên trong nó. Khối thập nhị diện đều là điểm cuối cùng của hình học, và nó rất quan trọng. Ở cấp độ vi mô, khối thập nhị diện đều và khối nhị thập diện đều là các tham số của DNA, bản thiết kế của toàn bộ sự sống.

Bạn có thể liên hệ ba cột trong hình này với Cây sự sống và ba năng lượng cơ bản của vũ trụ: Nam (bên trái), nữ (bên phải) và trẻ em (giữa). Hoặc nếu đi thẳng xuống bộ khung cấu trúc của vũ trụ, bạn có Proton ở bên trái, Electron ở bên phải và Neutron ở trung tâm. Cột trung tâm này, là cột kết quả, là cột đứa trẻ. Hãy nhớ rằng, chúng ta đã đi từ một khối bát diện sang một khối cầu để bắt đầu quá trình thoát ra khỏi Hư Không. Nó là sự khởi đầu của quá trình sáng tạo, và nó được tìm thấy nêm trong đứa trẻ hoặc cột trung tâm.

Cột bên trái, chứa tứ diện và khối lập phương, là cực dương của ý thức, bán cầu não trái. Các mặt của các khối đa giác này là hình tam giác hoặc hình vuông. Cột trung tâm là sợi dây liên kết, kết nối não trái và não phải. Cột bên phải, chứa khối thập nhị diện đều và khối nhị thập diện đều, là cực âm của ý thức, phần não bên phải và các mặt đa giác được tạo thành từ các hình tam giác và ngũ giác. Do đó hình đa giác bên trái có ba mặt và bốn cạnh và hình bên phải có ba mặt và năm cạnh.

Trong ý thức Trái Đất, cột bên phải là phần còn thiếu. Chúng ta đã tạo nên ý thức nam tính (Trái) của Trái đất và những gì chúng ta đang làm bây giờ là hoàn thiện thành tính nữ để mọi thứ trở nên toàn vẹn và cân bằng. Bên phải cũng được liên kết với Christ hoặc ý thức hợp nhất. Khối thập nhị diện đều là hình dạng cơ bản của mạng lưới ý thức Christ xung quanh Trái Đất. Hai hình dạng ở cột bên phải được gọi là hai hình lưỡng hợp, nghĩa là nếu bạn nối các tâm của các mặt trong khối thập nhị diện đều với các đường thẳng, bạn sẽ có một khối nhị thập diện đều; và nếu bạn nối các tâm của một khối nhị thập diện đều, bạn lại nhận được một khối thập nhị diện đều. Nhiều hình đa diện có các mặt lưỡng hợp.

Trả lời