Trong cuốn sách của Dan Winter, trái tim của toán học, phân tử DNA được chứng minh là có cấu tạo bởi mối quan hệ kép của khối thập nhị đa diện và khối nhị thập đa diện. Người ta cũng có thể thấy phân tử DNA như một khối quay. Khi bạn xoay một khối theo một góc 72 độ trong một mô hình cụ thể, nó sẽ tạo ra một khối nhị thập đa diện. Vì vậy, có một mô hình tương hỗ kết nối DNA: khối nhị thập đa diện, sau đó là khối thập nhị đa diện, khối nhị thập đa diện, cứ tiếp tục như vậy. Quá trình xoay của những khối đa diện này tạo ra phân tử DNA. Số phận đã định sẵn để đây chính xác là hình dạng linh thiêng ẩn sau DNA, mặc dù có thể còn các mối liên quan bí ẩn khác.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Góc quay 72 độ này trong DNA của chúng ta kết nối với bản thiết kế/mục đích của Hội Bằng Hữu Trắng Vĩ Đại. Như bạn có thể đã biết, 72 mệnh lệnh được liên kết với Hội Bằng Hữu Trắng Vĩ Đại. Nhiều người nói về 72 mệnh lệnh của các thiên thần và người Hebrew nói về 72 cái tên của Đức Chúa Trời. Lý do để con số 72 tồn tại trong cách mà các khối đa diện đều Platon được tạo thành liên quan đến mạng lưới ý thức Christ xung quanh Trái Đất.

Nếu bạn lấy hai tứ diện và chồng chúng lên nhau (mặc dù ở các vị trí khác nhau), bạn sẽ có một ngôi sao tứ diện, theo một góc nhìn khác, không là gì ngoài một 227 khối đa diện (Hình.6-25). Bạn có thể thấy chúng có mối liên hệ với nhau. Theo cách tương tự, bạn cũng có thể ghép năm tứ diện lại với nhau và tạo thành một nắp tứ diện (Hình.6-26).

 

Hình.6-25 + 6.26. Hình tứ diện và hình lập phương. Mũ đa diện

Nếu bạn tạo ra mười hai nắp hình nhị thập đa diện đều và đặt một nắp trên mỗi mặt của khối thập nhị đa diện đều (Nó sẽ yêu cầu 5 x 12 hoặc 60 tứ diện để tạo ra một khối thập nhị đa diện). Điểm kép của nó là 12 điểm ở trung tâm của mỗi mặt của khối thập nhị đa diện để tạo thành một khối nhị thập đa diện. 60 tứ diện cộng với 12 điểm của các tâm bằng 72. Hội Bằng Hữu Trắng Vĩ Đại thật sự hoạt động thông qua các mối quan hệ vật lý của hình dạng các khối thập nhị đa diện/nhị thập đa diện, là cơ sở của mạng lưới ý thức Christ trên toàn thế giới. Nói cách khác, Hội đã cố gắng kích hoạt ý thức não phải của hành tinh.

Mệnh lệnh nguyên thủy là mệnh lệnh Alpha và Omega Melchizedek, được tạo nên bởi Machiventa Melchizedek khoảng 200,200 năm trước. Kể từ đó, 71 mệnh lệnh khác đã được tạo ra.

Mỗi mệnh lệnh trong số 72 mệnh lệnh có một mô hình cuộc sống giống như một đường cong hình sin, trong đó một số mệnh lệnh tồn tại trong một khoảng thời gian và sau đó biến mất trong khoảng thời gian kế tiếp. Chúng có nhịp sinh học giống như cơ thể con người. Những người Rosicrucia là một ví dụ trong chu kỳ một trăm năm. Họ xuất hiện trong một trăm năm và sau đó biến mất hoàn toàn trong một trăm năm – Họ đã thật sự biến mất khỏi bề mặt Trái Đất theo nghĩa đen. Rồi một trăm năm sau họ trở lại thế giới và lại tiếp tục biến mất trong một trăm năm kế tiếp.

Tất cả chúng đều đi theo các chu kỳ khác nhau, tất cả chúng đều hoạt động cùng nhau vì một mục đích là để ý thức Christ quay trở lại hành tinh này, để thiết lập khía cạnh nữ tính đã mất của ý thức và mang lại sự cân bằng giữa bán cầu não trái và bán cầu não phải của hành tinh. Có một cách khác để nhìn vào sự phi thường này – Khi chúng ta nói về nước Anh.

Trả lời