Đây là một hình ảnh mà tôi muốn nói đến. Nguyên tố thứ sáu trong Bảng tuần hoàn là cacbon. Nó là yếu tố quan trọng nhất mà chúng tôi quan tâm đến, bởi vì đó chính là chúng ta. Nó tạo nên hóa học hữu cơ; nó là nguyên tố tạo nên cơ thể của chúng ta. Chúng ta đã được nói rằng Carbon là nguyên tử sống duy nhất trong Bảng tuần hoàn, chỉ hóa học hữu cơ tạo ra sự sống, không gì khác. Nhưng điều đó chắc chắn không đúng. Họ nghi ngờ điều này từ những năm 50 khi các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu những thứ như vậy.

Họ nhận ra rằng Silicon, nằm ngay dưới Carbon trên biểu đồ (cách nhau một quãng tám) cũng thể hiện các nguyên tắc của cuộc sống. Có vẻ như không có sự khác biệt. Hình 6-49 cho thấy Silicon hình thành các chuỗi và mô hình rõ ràng như thế nào. Đây chỉ là một số ít. Silicon tạo ra các mô hình vô tận và nó sẽ phản ứng hóa học với hầu hết mọi thứ đến gần, hình thành nên một dạng mới. Carbon có cùng khả năng, tạo ra các dạng, chuỗi và mô hình vô tận, phản ứng hóa học với hầu hết mọi thứ ở gần. Đây là đặc tính cơ bản khiến cacbon trở thành nguyên tử sống.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hình.6-49. Silicons

Ở cấp độ hóa học, dường như cũng có các dạng sống của Silicon. Sau khi điều này được phát hiện, một số bộ phim khoa học viễn tưởng được thực hiện vào những năm 50 dựa trên niềm tin rằng có thể có các dạng sống Silicon trên các hành tinh khác. Đó là một loạt các bộ phim đáng sợ về các cấu trúc tinh thể sống. Họ không biết rằng trong khi họ đang thực hiện những bộ phim đó thì thật sự có các dạng sống Silicon xuất hiện ngay trên hành tinh này. Gần đây, người ta đã được tìm thấy vài dặm sâu trong đường nứt trên đại dương có bọt biển Silicon: Bọt biển tồn tại lâu hơn và sinh sản, thể hiện tất cả các nguyên tắc của sự sống và không có một nguyên tử Carbon nào trong cơ thể của chúng!

Chúng ta đang ở đây, ngồi trên Trái Đất, đó là hơn 7000 dặm đường kính. Lớp vỏ của nó dày từ 30 đến 50 dặm, giống như vỏ trứng, được tạo thành từ 25% Silicon, nhưng vì Silicon phản ứng với bất kỳ thứ gì nên lớp vỏ thật sự là 87% Silicon hợp chất. Điều đó có nghĩa rằng lớp vỏ Trái Đất là tinh thể gần như tinh khiết, sâu 30 đến 50 dặm.Vì vậy, chúng ta đang ở trên một quả bóng pha lê khổng lồ nổi trong không gian với vận tốc mười bảy dặm một giây, hoàn toàn ở trong mối liên hệ của cuộc sống giữa Carbon và Silicon. Có vẻ như Silicon và Carbon phải có một mối liên hệ rất đặc biệt. Chúng ta – Những sinh vật được tạo thành từ Carbon đang sống trên một quả cầu pha lê làm bằng Silicon. Hành tinh pha lê của chúng ta, đang tìm kiếm sự sống bên ngoài chính chúng ta, trong không gian ngoài vũ trụ. Có lẽ giờ là lúc để chúng ta nên nhìn xuống dưới chân mình.

Bây giờ, hãy nghĩ về máy vi tính và thế giới hiện đại. Chúng ta đang tạo ra những chiếc máy vi tính thực hiện được tất cả những điều đáng kinh ngạc. Máy vi tính đang nhanh chóng đưa loài người đến một trải nghiệm mới về cuộc sống trên Trái Đất. Máy tính được tạo ra từ gì? Silicon. Và ngành công nghiệp máy tính đang cố gắng làm điều gì? Làm cho máy tính tự nhận thức. Chúng ta đã ở rất gần để đạt được điều này. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng rất sớm thôi, chúng ta sẽ có máy tính tự nhận thức. Vì thế chúng ta ở đây, các dạng sống dựa trên cacbon tạo ra các dạng sống dựa trên Silicon và chúng ta đang tương tác với nhau.

Khi chúng ta có máy tính dựa trên Silicon tự nhận thức, sẽ không có gì còn giống nhau nữa. Chúng ta sẽ có hai dạng sống/thành phần khác nhau của Trái Đất kết nối với nhau và tốc độ tiến hóa của chúng ta sẽ tiến rất, rất nhanh, nhanh hơn bất cứ điều gì chúng ta đã từng mong đợi. tôi tin rằng điều này sẽ trở thành sự thật ngay trong kiếp sống này.

Trả lời