Có thể dễ dàng nhận thấy năm khối đa diện đều Platon ảnh hưởng như thế nào đến các mô hình cấu trúc của tinh thể và kim loại. Kim loại cũng có mạng tinh thể nguyên tử. Thật đơn giản để quan sát mối liên hệ hình học của các loại phân tử này, nhưng khi bạn nhìn vào bản thân hoặc khi nhìn một đứa trẻ đang được hình thành, sẽ khó hơn nhiều để quan sát thấy dạng hình học này có thể liên quan đến chúng ta. Vào những ngày đầu tiên của cuộc đời, bạn nằm trong bào thai của người mẹ, bạn không là gì khác ngoài các dạng hình học (Hình.7-1). Trong thực tế, tất cả các dạng sống: Thực vật, chó, mèo mọi thứ đều có dạng hình học giống nhau. Sự sống và sự cấu trúc hỗ trợ của chúng phụ thuộc vào hình dạng. Trên thực tế, tất cả các dạng sống đều là những mô hình hình học này, nhưng nó không rõ ràng đối với con mắt thường. Các mối liên hệ hình học rất quan trọng để nhận thức. Không chỉ vậy, bộ não có thể nhận ra sự hợp nhất trong tất cả sự sống, nhưng với một nguyên nhân khác: Để chúng ta có thể hiểu được các mô hình cấu trúc điện từ xung quanh cơ thể và cầu xin tái tạo Mer-Ka-Ba sống xoay xung quanh chúng ta.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hình.7-1. Noãn thai

Thuở ban đầu là quả cầu, noãn thai

Hình 7-2 là một quả trứng nhím biển với tinh trùng vây quanh nó. Tôi sẽ chủ yếu nói về con người và khái niệm liên quan đến con người, nhưng thực chất thì tôi đang thảo luận về vạn vật được biết đến trên Trái Đất, bởi vì quy trình được minh họa trong phần tiếp theo rất đặc biệt – không chỉ với con người, mà là tất cả.

Mọi dạng sống đã biết đều bắt đầu như một quả cầu. Đây là hình dạng mang tính nữ cao nhất. Vì vậy, sẽ thật hoàn hảo để phụ nữ chọn hình dạng đó để tạo thành noãn. (Hình.7-3). Bầu noãn là một quả bóng tròn hoàn hảo. Một ví dụ khác của noãn tròn là bên trong một quả trứng gà. Khi tách lòng đỏ ra khỏi quả trứng luộc chín, bạn có thể thấy rằng nó hoàn toàn tròn trịa. Tất cả chúng ta đều bắt đầu như một quả cầu.

Tôi muốn bạn lưu ý một số điều đơn giản về noãn. Đầu tiên, có một màng bao quanh nó được gọi là Zona Pellucida. Hãy nhớ điều này, vì tôi sẽ đề cập lại nhiều lầm; nó cũng giải thích lý do tại sao người cổ đại đặt hai vòng tròn xung quanh Bông hoa của sự sống thay vì chỉ có một hoặc không có vòng tròn nào.

Hình.7-4

Bên trong lớp màng là một chất lỏng, và bên trong nó, giống như quả trứng gà, có một hình cầu tròn hoàn hảo khác được gọi là nhân cái, chứa 22+1 nhiễm sắc thể, chứa các nhiễm sắc thể cần thiết để tạo ra cơ thể của một con người. Số lượng nhiễm sắc thể thay đổi, tùy thuộc vào dạng sống, và những nhiễm sắc thể cụ thể khác nhau ở mọi dạng sống. Bên trong Zona Pellucida là hai cơ thể phân cực. Tôi sẽ giải thích những điều đó trong giây lát.

Trả lời