Khối bát diện mà các học viên đã tạo ra có ba trục quay, từ trước ra sau, từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Họ được hướng dẫn xoay khối hình xung quanh một trong những trục quay – Không quan trọng là nó đi theo hướng nào. Họ sẽ xoay nó quanh một cái trục, sau đó họ sẽ xoay nó quanh một trục khác và một lần nữa xoay nó quanh trục thứ ba. Chỉ với một lần xoay quanh trục, họ đã lần ra các thông số của một hình cầu hoàn hảo. Trước khi học viên được phép di chuyển điểm ý thức của riêng mình, họ được hướng dẫn để xoay hình bát diện này và tạo ra một hình cầu xung quanh chúng.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Những người liên quan đến hình học thiêng liêng mà tôi biết đều đồng ý rằng đường thẳng mang tính nam và đường cong mang tính nữ. Vì vậy, một trong những hình dạng mang tính dương nhất là hình vuông hoặc hình lập phương, và một trong những hình dạng mang tính âm nhất là hình tròn hoặc một hình cầu. Vì khối bát diện mà linh hồn chiếu xuống chỉ được tạo thành từ các đường thẳng nên nó có hình dạng mang tính dương; và kể từ khi hình cầu được tạo nên từ những đường cong, nó có hình dạng mang tính âm. Những gì người Ai Cập đã làm là tạo ra một hình dạng mang tính dương và sau đó chuyển nó sang dạng tính âm. Họ chuyển trạng thái từ nam tính sang nữ tính.

Câu chuyện tương tự này có liên quan đến Kinh Thánh, nơi Adam được tạo ra trước tiên, và sau đó từ Adam, hoặc từ xương sườn của Adam, người nữ đã được tạo thành. Tất nhiên, hình ảnh linh hồn bên trong quả cầu cũng là hình ảnh đại diện cho ngôi trường.

Hình học thiêng liêng bắt đầu khi linh hồn thực hiện tia chiếu đầu tiên vào Hư Không và tạo ra khối bát diện đầu tiên xung quanh nó. Hư Không là vô hạn, không có gì trong đó và những thực thể được tạo ra trong đó cũng không là gì cả.

Chúng chỉ là những hình ảnh về đường thẳng được tạo ra từ ý thức. Điều này cho bạn một dấu hiệu để biết Thực Tại là gì. Người Hindu gọi Thực Tại là Maya, có nghĩa là ảo ảnh.

Linh hồn có thể ngồi giữa quá trình sáng tạo đầu tiên trong một thời gian dài (Hình.5-31), nhưng cuối cùng nó sẽ đưa ra quyết định để làm một điều gì đó. Để tái tạo lại quy trình này, các học sinh của ngôi trường bí ẩn đã được hướng dẫn để diễn tả lại những chuyển động tương tự mà linh hồn đã thực hiện. Hai sự hướng dẫn đơn giản là tất cả những yêu cầu để sáng tạo và hoàn thành mọi thứ trong toàn vũ trụ.

 

Trả lời