Các mảnh của sao chổi đâm vào khu vực phía Tây Nam của Atlantis tình cờ lại đúng vào nơi những người sao Hỏa đang sống, giết chết một phần lớn dân số của họ. Tổn thương lớn nhất của người sao Hỏa là khi họ đồng ý cho phép sao chổi đâm vào Trái Đất. Điều đó thật quá nhục nhã và đau đớn đối với họ. Đây là khởi đầu của sự đánh mất ý thức cực trên toàn bộ Trái Đất. Những gì đã xảy ra gieo mầm hạt giống của một cái cây đắng, giống hệt với cái cây mà chúng ta đang sống ngày nay. Những người sao Hỏa nói: “Tất cả đã kết thúc. Chúng tôi sẽ ly hôn với các bạn. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà chúng tôi muốn kể từ bây giờ. Các bạn có thể làm bất cứ điều gì mà các bạn muốn, nhưng chúng tôi sẽ nắm lấy cuộc sống của chính mình và cố gắng kiểm soát số phận của chính bản thân chúng tôi. Và chúng tôi sẽ không lắng nghe các bạn thêm bất cứ một lần nào nữa”. Chúng ta đã thấy nó trong các cuộc ly hôn trên khắp thế giới. Và bọn trẻ thì sao? Hãy nhìn vào thế giới của chúng ta! Chúng ta là trẻ em!

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Tất nhiên, người sao Hỏa quyết định chiếm lấy Trái Đất, điều khiển, đối mặt với Thực tại và giải tỏa cơn giận của họ. Họ bắt đầu tạo ra một tòa tháp lớn giống như công trình kiến trúc mà họ đã xây dựng trên sao Hỏa trong một thời gian dài trước đó, để tạo ra Mer-Ka-Ba tổng hợp một lần nữa. Nhưng điều quan trọng là, khoảng 50.000 năm Trái Đất đã trôi qua và họ đã tạo ra một thứ mà họ không nhớ chính xác cách thực hiện điều đó, nhưng họ nghĩ rằng họ sẽ làm được. Vì vậy, họ đã xây dựng tòa tháp và bắt đầu thử nghiệm. Thí nghiệm đó trực tiếp gắn liền với một chuỗi Mer-KaBa bắt đầu từ các thí nghiệm ở trên sao Hỏa ít hơn 1 triệu năm trước. Sau đó, một công trình cũng được thực hiện ở đây, trên Trái Đất này vào năm 1913, một cái khác vào năm 1943 (được gọi là Thí nghiệm Philadelphia), một thí nghiệm khác vào năm 1983 (được gọi là Thí nghiệm Montauk), và một thí nghiệm khác, tôi tin rằng, họ đang cố gắng thực hiện trong năm nay (1993) gần Đảo Bimini. Trong những ngày này, cửa sổ thời gian mở ra và bị ràng buộc với các sóng âm. Các thử nghiệm phải được thực hiện trùng với thời gian mà các cửa sổ mở ra nếu muốn thành công.

Nếu người sao Hỏa thành công trong việc thiết lập một sóng tổng hợp Mer-KaBa, họ sẽ có quyền kiểm soát tuyệt đối hành tinh này nếu như họ có ý định như vậy. Họ sẽ có thể khiến bất kỳ ai trên hành tinh này làm bất cứ điều gì họ muốn, mặc dù cuối cùng đó cũng là cái kết cho sự sụp đổ của chính họ. Không có mệnh lệnh nào cao hơn được tạo ra để kiểm soát người khác nếu họ thật sự hiểu Thực Tại.

Trả lời