Những sinh vật bất tử của Lemuria đã bay từ quê hương của họ đến một hòn đảo nhỏ phía bắc của lục địa Atlantis mới nổi lên. Họ đã chờ đợi rất lâu trên một hòn đảo được đặt tên là Udal, để rồi bắt đầu tái tạo lại nền khoa học tâm linh. Nếu đã quan sát về họ trước đây, bạn sẽ thật sự không thể biết những người này đang làm gì; bạn sẽ nghĩ rằng họ thật dở hơi. Để mô tả rõ hơn về công việc tâm linh của những con người cổ đại, trước tiên tôi phải giải thích cụ thể một số kiến thức cơ bản trong thời kỳ này.

Cấu trúc của bộ não con người

Vòng tròn này (Hình. 4-1) tượng trưng cho đầu người, từ trên cao nhìn xuống. Có chiếc mũi (N). Bộ não con người được chia thành hai phần: Bán cầu não trái và bán cầu não phải.

Trong Hình 4-2, bán cầu não trái là nam và bán cầu não phải là nữ, và chúng được liên kết với nhau bằng Corpus callosum (Thể chai). Theo như Thoth thì đây là bản chất của hai bán cầu này: Tính nam ở bên trái nhìn mọi thứ một cách hoàn toàn Logic. Tính nữ nằm ở bên phải quan tâm đến việc trải nghiệm hơn là cố gắng để hiểu mọi chuyện.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hình.4-1. Hai bán cầu não


Hình.4-2. Sự phản chiếu của hai bán cầu não

Nhận thức của phụ nữ và nam giới là hình ảnh phản chiếu đối xứng nhau.(Nếu bạn có một tấm gương chắn giữa chúng). Nếu bạn viết một từ LOVE rồi đặt nó vào bán cầu não trái thì bán cầu não phải cũng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nó trong tấm gương. Khi nam giới nhìn vào cách mà nữ giới nhận thức về điều ấy, anh ta sẽ nói, “Không có một chút tính logic nào ở đây cả”. Còn cô ấy sẽ nhìn anh ta và nói: “Sử dụng cảm xúc đi anh bạn!”

Bộ não được chia thành bốn thùy bởi một lớp mỏng dính phân cách. Bán cầu não trái có một bộ phận nằm ở phía sau để phản chiếu lại tấm hương, hoặc phản chiếu ở phía trước, như trong Hình 4-3. Có một hình ảnh phản chiếu khác ở phía sau bán cầu não phải hoặc phản chiếu lại những gì ở phía trước. Tính Logic của nam giới có một phần mang tính trải nghiệm đằng sau nó và tính trải nghiệm của nữ giới cũng có một phần Logic đằng sau nó. Có vẻ như có 4 tấm gương phản chiếu nhau trong theo 4 cách này. Khi chúng ta nhìn vào các biểu tượng hình học, bạn sẽ thấy rằng phần phía trước trong não nam giới mang tính Logic, dựa trên hình tam giác và hình vuông (theo hai chiều) hoặc tứ diện và hình lập phương (Trong không gian 3 chiều). Phần chuyển tiếp trong bán cầu não trái, phần trải nghiệm dựa trên hình tam giác và ngũ giác (theo hai chiều) hoặc tứ diện, khối đa diện (theo ba chiều). Có các đường chéo kết nối tính Logic phía trước bên trái với tính Logic phía sau bên phải, và trải nghiệm phía trước bên phải sang trải nghiệm phía sau bên trái. Do đó tấm gương phản chiếu từ bên này sang bên kia, từ trước ra sau, và chéo sang chéo. Đây là cách mà chúng ta được tạo thành (Theo như Thoth).

Hình.4-3. Hình ảnh phản chiếu

Trả lời