Tự nhiên và bình thường không giống nhau. Trong bất kỳ thời khắc nào được trao tặng, con có thể thực hiện điều đó theo cách thức bình thường con vẫn luôn làm, hoặc con có thể khiến nó trở nên tự nhiên hơn.

Để Ta nói với con điều này: Không có điều gì tự nhiên hơn là tình yêu.

Nếu con hành động bằng tình yêu thương thì đó sẽ là hành động hợp tự nhiên. Nếu con phản ứng một cách đầy sợ hãi, bực bội và giận dữ thì hành động đó của con có thể bình thường nhưng sẽ không bao giờ trở nên được tự nhiên.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Làm sao mà con có thể hành động bằng tình yêu khi mà tất cả những trải nghiệm trước đây đang gào thét, khi phải sống trong những “thời khắc” cụ thể như là chịu đựng nỗi đau?

Hãy bỏ qua trải nghiệm trước đây và tiến sâu vào thực tại. Hiện hữu Ngay Tại Đây và Ngay Bây Giờ. Hãy nhìn nhận mọi điều thật đúng đắn ngay tại thời điểm này và sáng tạo nên một con người hoàn toàn mới trong con.

Hãy nhớ, đó là những gì mà con đang cố gắng thực hiện ở đây.

Con đã đến với thế giới theo cách đó, tại thời điểm này, ngay tại nơi đây để nhận biết Con Là Ai – và để tạo nên Người Mà Con Mơ Ước Được Trở Thành.

Đó là mục đích của cả đời con. Cuộc sống đang tiếp diễn, tiến trình của sự sáng tạo không bao giờ dừng lại. Hãy cứ tiếp tục tái tạo lại bản thân bằng hình ảnh về ý tưởng diệu kỳ tiếp theo về chính con.

Nhưng sẽ ra sao nếu có một người nhảy ra khỏi tòa nhà cao nhất thế giới, có chắc là anh ta sẽ bay được? Anh ta bỏ qua “Trải nghiệm trước đó” và “Quan sát trải nghiệm của những người khác” để nhảy khỏi tòa cao ốc cùng lời tuyên bố “Ta là Thượng Đế!”. Nó dường như không phải là cách thông minh cho lắm.

Vậy thì để Ta nói cho con biết điều này: Nhân loại đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể hơn là bay lượn. Nhân loại chữa lành mọi bệnh tật và có người đã từng hồi sinh người chết.

Chỉ có một người như vậy.

Con nghĩ rằng duy chỉ một người có được sức mạnh vượt ra xa khỏi những quy luật vật lý thôi ư?

Chỉ có một người đã từng chứng minh được điều đó.

Không hẳn thế. Ai đã từng xẻ đôi Biển Đỏ?

Thượng Đế.

Dĩ nhiên rồi, nhưng ai là người đã gọi Thượng Đế lên để làm điều đó?

Moses.

Chính xác. Và ai là người đã từng gọi Thượng Đế chữa lành cho người ốm, hồi sinh những người đã khuất?

Chúa Jesus.

Đúng. Bây giờ thì con có nghĩ tại sao Moses và Jesus làm được trong khi con lại không thể?

Nhưng họ đã không trực tiếp thực hiện những điều đó! Họ đã yêu cầu Người! Nó hoàn toàn khác biệt.

Ta sẽ tiếp bước cùng con ngay bây giờ. Con nghĩ rằng mình không thể yêu cầu Thượng Đế những điều diệu kỳ tương tự như vậy?

Con cho rằng mình có thể.

Và rồi Ta sẽ ban chúng cho con chăng?

Con không biết.

Đó là điểm khác biệt giữa con và Moses! Đó là điều tách rời con khỏi Jesus!

Rất nhiều người tin rằng nếu họ yêu cầu trên danh nghĩa Jesus, Người sẽ ban chúng cho họ.

Trả lời