Hình.2-31. Tứ diện sao

Tứ diện sao này cùng với hình ảnh của Leonardo đằng sau đó (Hình.2-31) sẽ trở thành một trong những hình vẽ quan trọng nhất trong hành trình khám phá của chúng ta. Những gì mà bạn đang nhìn thấy là không gian 2 chiều, nhưng hãy nghĩ nó như là đang tồn tại trong không gian 3 chiều. Một tứ diện sao, như chúng ta đang thấy ở đây, tồn tại bên trong cơ thể của mỗi người. Chúng ta sẽ giành thời gian để bạn có thể nhìn thấy rằng bạn sẽ tự nhìn thấy được hình ảnh tương tự như vậy với cơ thể của chính mình.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Lưu ý rằng có một đường ống chạy thẳng xuống trung tâm của cơ thể mà thông qua đó, chúng ta có thể điều hòa nguồn năng lượng sống, và 2 đỉnh ở trên cũng như ở dưới của ống dẫn kết nối chiều không gian thứ 3 tới chiều không gian thứ 4. Bạn có thể đón nhận được nguồn năng lượng prana ở chiều không gian thứ 4 một cách trực tiếp thông qua ống dẫn đó. Bạn có thể tồn tại được ở trong vùng không gian rỗng, trong cõi hư vô, không có không khí để thở nhưng hoàn toàn có thể sống sót nếu như vận hành được quy luật vận hành bên trong nó.

Như Richard Hoagland đã cho Hoa Kỳ và NASA nhìn thấy, chúng ta giờ đây đang khám phá lại những điều này một cách khoa học. Như đã được chỉ ra ở bức vẽ xung quanh Leonardo, nó còn tồn tại xung quanh các hành tinh, Mặt Trời và ở những cơ thể lớn hơn,… Điều đó trở thành sự giải thích cơ bản về cách mà hành tinh của chúng ta vẫn còn sống sót. Tại sao? Các hành tinh tỏa ra trên bên mặt nhiều hơn hơn năng lượng mà chúng nhận được từ Mặt Trời, nhiều hơn rất nhiều. Vậy thì năng lượng từ đâu mà tới? Cùng với sự hiểu biết mới mẻ này, nếu như Leonardo là một hành tinh thay vì là một con người, những điểm ở cực bắc và cực nam sẽ mang đến một năng lượng lớn hơn rất nhiều từ những chiều không gian khác. Các hành tinh tồn tại nhiều hơn ở một chiều không gian. Và nếu như nhìn nhận toàn bộ Trái Đất thật lớn lao biết bao nhiêu – trường năng lượng cực lớn và nguồn năng lượng ở xung quanh hành tinh này – Bạn sẽ thật sự bị choáng ngợp. Mẹ Trái Đất phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mà bạn có thể hình dung được. Kênh năng lượng này hoạt động trên mỗi người và nguồn năng lượng ấy đến từ chiều không gian cụ thể nào còn tùy thuộc vào cách mà chúng ta hít thở.

Hình.2-32a. Tứ diện sao nam tính

Hình.2-32b. Tứ diện sao nữ tính

Trên hình vẽ của Leonardo, hình tứ diện đang hướng lên Mặt Trời là một người đàn ông và hình còn lại đang chỉ xuống Trái Đất là một người phụ nữ. Chúng ta sẽ gọi người đàn ông đứng trong tứ diện là Mặt Trời và người phụ nữ đứng trong tứ diện là Trái Đất. Chỉ có 2 con đường đối xứng nhau mà con người có thể nhìn ra bên ngoài ngôi sao là ở điểm trên đỉnh và ở điểm dưới đáy xếp thẳng hàng trên trục cơ thể nhìn thẳng vào đường chân trời. Chúng ta sẽ giải thích về khái niệm thiền Mer-Ka-Ba thông qua 14 hơi thở trong quyển 2. Đầu tiên thì tôi muốn giới thiệu những khía cạnh khác mà bạn có thể bắt đầu ghi nhớ và sẵn sàng chuẩn bị cho bản thân để đón nhận trạng thái ánh sáng cơ thể – Mer-Ka-Ba được kích hoạt trở lại. Chúng ta sẽ bắt đầu nói về hơi thở trong yoga – Điều mà hầu hết các bạn đều cảm thấy quen thuộc. Tiếp theo, chúng ta sẽ học về thủ ấn rồi từng bước, từng bước chậm rãi, chúng ta sẽ sẵn sàng để trái nghiệm hơi thở hình cầu – Trạng thái mà bạn đã kích hoạt được Mer-Ka-Ba.

Trả lời