Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh giờ đây trên Trái Đất, chúng ta sẽ liên hệ tới một loại kiến thức khác cũng nằm trong hành trình đầy lý thú này. Trong tự nhiên, quy luật của mặt đối lập xuất hiện để hiện thực hóa toàn bộ hiện thực của chúng ta, như là đàn ông và phụ nữ hay nóng và lạnh. Thật ra thì tất cả những sự hiển lộ hiện thực trong cuộc sống đều bao gồm 3 yếu tố. Bạn hẳn đã nghe mọi người nói về giới nhị nguyên và ý thức nhị nguyên; nhưng đó không phải là sự thật trọn vẹn. Sẽ không bao giờ tồn tại trạng thái nhị nguyên khi mà thiếu đi yếu tố thứ 3.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Có một bộ ba trong hầu hết mọi tình huống. Hãy nghĩ về một vài ví dụ bâng quơ về cái mà chúng ta gọi là nhị nguyên. Chẳng hạn như đen và trắng, nóng và lạnh, trên và dưới, nam và nữ, Mặt Trời và Trái Đất? Với đen và trắng thì đó là xám, với nóng và lạnh thì đó là ấm áp, với trên và dưới thì nó là ở giữa, với nam và nữ thì đó là em bé, với Mặt Trời và Trái Đất (Nam và Nữ) thì đó là Mặt Trăng (Em bé). Thời gian cũng bao gồm 3 yếu tố: Quá khứ, hiện tại và tương lai. Về mối liên hệ của những yếu tố trong không gian thì chúng ta có các trục x,y,z – Mặt trước và mặt sau, trái và phải, trên và dưới. Luôn có một điểm ở giữa để cân bằng 2 mặt của một hiện thực.

Ví dụ điển hình nhất là vật chất ở không gian 3 chiều. Vật chất được tạo nên từ 3 yếu tố cơ bản: Proton, Electron và Neutron Ở cấp độ cao hơn, bạn sẽ tìm thấy những nguyên tử và ở cấp độ thấp hơn thì bạn sẽ tìm thấy sự phân chia hạt. Bằng một cách tương tự, ý thức nhận dạng chính nó nằm ở giữa đại vũ trụ và tiểu vũ trụ. Nếu nhìn kỹ vào vạn vật thì bạn sẽ luôn tìm thấy tam nguyên.

Có một ngoại lệ đặc biệt. Nó liên quan đến thuở sơ khai. Tạo vật sơ khai luôn là nhị nguyên nhưng nó cực kỳ hiếm gặp. Một ví dụ mà bạn có thể tìm thấy nằm ở trong các dãy số. Các dãy số như 123456789… hay 2-4-6-8-16-32…, hay 1-1-2-3-5- 8-13-21… Và trên thực tế, các dãy số cần ít nhất 3 chữ số để có thể hoàn thiện nốt phần còn lại ngoại trừ: Đường xoắn ốc tỷ lệ vàng vốn chỉ cần 2. Đó là bởi vì đường xoắn ốc này là suối nguồn của tất cả các dãy số khác. Bằng một cách tương tự, các nguyên tử luôn có 3 phần. Nhưng như đã được đề cập trước đó, ngoại trừ một ngoại lệ, đó là nguyên tử đầu tiên: Hydro. Hydro chỉ có một proton và một electron và không có neutron. Nếu như nó có thêm một neutron thì sẽ được gọi là khí hydro nặng. Nhưng từ thuở sơ khai thì vật chất chỉ có 2 phần.

Từ khi đề cập đến tam nguyên, chúng ta chưa nhắc đến màu sắc. Có 3 màu sắc nguyên thủy và theo sau đó là 3 màu sắc tiếp theo được sinh ra. Điều đó có nghĩa là vũ trụ mà chúng ta đang biết bây giờ – Tất cả mọi điều – đều được cấu thành từ 3 yếu tố ngoại trừ một số lượng cực kỳ hiếm tạo vật nguyên sơ. Thêm vào đó, Một cách rất tự nhiên, ý thức của con người luôn hướng về 3 thành phần cơ bản: thời gian, không gian và vật chất, tất cả những thứ đó phản chiếu bộ ba thần thánh.

Trả lời