Tất cả chúng ta đều là những thực thể tâm linh, không thể bị phá hủy, tồn tại vĩnh viễn và đa chiều. Chúng ta chỉ có một cách nhận thức duy nhất đó chính là thông qua tâm trí.

“Tâm trí là công cụ để trải nghiệm”

Tâm trí bao gồm 3 cấp độ .. bản năng, trí tuệ, tâm linh và tâm trí có thể hoạt động tại không gian 6 chiều.

Tâm trí là công cụ để trải nghiệm .. vũ trụ, thế giới, cơ thể .. và mỗi cá nhân là một thực thể tâm linh cộng với hệ thống nhận thức vật lý. Hệ thống này được sử dụng với một chương trình cài đặt sẵn. Mỗi sự tồn tại được kết nối với công cụ bằng hệ thống mạch cảm xúc.

“Sự tạo thành của công cụ nhị phân”

Công cụ được tạo nên từ sự nhị phân (lưỡng cực). Một phần, là điện di chuyển với vận tốc gần với vận tốc ánh sáng, là điện tích dương. Nó tạo ra phần vật lý của công cụ. Phần còn lại, là từ di chuyển với vận tốc cao hơn vận tốc ánh sáng, điện tích âm. Tạo ra phần năng lượng của công cụ. Tổng điện tích của hai phần này là 0.

Công cụ được tạo ra bởi thứ mà chúng ta gọi là “không gian trống”, không gian của tâm trí, bằng những sự rung động. Công cụ vật lý này chỉ là sự hiện diện của sự vật, là thế giới của nhận thức mà chúng ta dùng tâm trí để thấu hiểu. Cao hơn nó chính là sự tuyệt đối.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

“Sức khỏe toàn diện – bài thuốc mới”

Để điều khiển được cái liên quan thì nhất thiết phải thấu hiểu được cái tuyệt đối.

Khi chúng ta nói đến sức khỏe toàn diện và một bài thuốc mới, thì đó phải là bài thuốc cho công cụ vật lý này. Chúng ta hiểu biết rất nhiều về mặt vật chất của của công cụ vật lý nhưng lại biết rất ít về phần tương ứng với nó .. phần năng lượng.

Đây là lúc để tìm hiểu nhiều hơn về năng lượng, và nghiên cứu phát triển khoa học năng lượng để cân bằng được khoa học hiện tại, vật lý và vật chất.

“Cơ thể năng lượng của chúng ta đóng vai trò cực kỳ quan trọng”

Dễ dàng để nhận ra rằng các vấn đề vật lý và cảm xúc hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi những rung động ở tầng số cao hơn tương ứng với cơ thể vật lý.

Cơ thể năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe. Mất cân bằng năng lượng trong cơ thể năng lượng dẫn đến sự phát triển và sắp xếp bất thường của hệ thống tế bào.

         Bệnh tật bắt đầu xuất hiện trên cơ thể vật lý sau khi sự mất cân bằng năng lượng dần dần lớn hơn trong cơ thể năng lượng tầng số cao cấp.

         Cách tốt nhất để củng cố lại phần năng lượng bị mất cân bằng trong cơ thể năng lượng là bồi bổ những năng lượng với tầng số phù hợp dưới dạng bài thuốc rung động. Tầng số năng lượng khác nhau biểu hiểu dưới sự rung động khác nhau. Chúng ta biết rằng năng lượng và vật chất là hai biểu hiện khác nhau của năng lượng nền, là năng lượng cấu tạo nên Vũ trụ, bao gồm cả cơ thể vật lý và cơ thể năng lượng.

         Cường độ giao động của năng lượng Vũ trụ quyết định sự cấu thành của sự vật một cường độ rung động nhất định. Những rung động với tầng số thấp tạo nên thế giới vật lý này.

         Sự giao động với cường độ cao hơn vận tốc ánh sáng được biết dưới dạng năng lượng. Năng lượng cũng tương tự như vật chất chỉ có điều giao động của nó nhanh hơn. Để chữa trị cho cơ thể năng lượng, chúng ta phải thấu hiểu được năng lượng giao động ở tầng số cao hơn tầng số vật lý. Bài thuốc rung động dành cho cơ thể năng lượng tầng số cao.

Tác Giả: Dr. Richard Gerber
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời