1. Kim Tự Tháp Công Dung

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (gần Vườn  Xoài)

Diện tích: 10 x 10 m2

Sức chứa: 100 người

 

2. Kim Tự Tháp quận 11

Địa chỉ: 115/6/20 Lò Siêu, Phường 8, Quận 11

Diện tích: 2 x 2 m

Sức chứa: 9 người

 

3. Kim Tự Tháp tại quận Tân Phú

Địa chỉ: Đường F2

Diện tích: 2 x 2

Sức chưa: 9 người

 

Và rất nhiều các trung tâm Thiền định Kim Tự Tháp khác, vui lòng xem mục “Các lớp Thiền miễn phí” để liên hệ:

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

 

Trả lời