Hai điều kiện để định nghĩa một cái chết là sự “tự tử”:

            + Bạn ý thức về những gì bạn đang làm, có nghĩa là bạn phải lựa chọn cái chết một cách có ý thức.

            + Bạn tự lựa chọn cái chết cho mục đích trốn thoát chứ không phải cho việc hoàn tất cuộc sống của bạn.

            Cái chết là một khoảnh khắc mạnh mẽ của sự sáng tạo và nó được thiết kế để huớng đến một điều gì đó chứ không phải để trốn chạy khỏi một việc nào đó.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

“Họ vẫn ổn”

            Thật ra những người chọn con đuờng từ tử vẫn ổn. Họ vẫn ổn. Họ vẫn được yêu thương và không bao giờ từ bỏ Thượng đế. Họ chỉ đơn giản là đã không đạt được những gì họ đã đặt ra để làm. Hiểu được điều này là việc quan trọng cho những ai đang dự liệu việc tự sát.

“Không có gì là sự trừng phạt cả”

            Không có những điều như sự “trừng phạt” trong “kiếp sau” giống như những gì bạn nghĩ. Chỉ là những người đã bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiến hoá, đó mới là sự trừng phạt!

            Tuy nhiên, họ sẽ gặp một cú sốc lớn, một số người không thể hoàn toàn quay lại được trạng thái cân bằng như lúc đầu. Tất cả trong số họ cảm thấy một sự mất mát rất lớn. Nhiều người trải qua phần còn lại của cuộc sống của chính họ để đổ lỗi cho bản thân. Họ tự hỏi họ đã làm sai những gì, họ nói rằng họ đã có thể thay đổi vài điều gì đó.

Điều đáng buồn là những người đã tự kết thúc cuộc sống của chính họ lại tưởng tượng rằng họ sẽ có thể thay đổi mọi thứ, nhưng họ không thể làm được. Kết thúc cuộc sống của bạn để thoát khỏi một cái gì đó sẽ không tạo sự giải thoát nào cả. Nếu bạn đang nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống của bạn để thoát khỏi một cái gì đó, bạn nên biết rằng, bạn đang dự tính một cái gì đó mà bạn không thể làm được.

“Không tồn tại một khoảng trống”

Ước muốn tránh khỏi sự đau đớn là điều bình thường. Tất cả chỉ là một phần trong điệu nhảy cuộc sống của con người. Tuy nhiên, trong thời điểm đặc biệt của điệu nhảy đó, một người lại đang cố gắng đẩy chính mình ra khỏi cái gì đó mà linh hồn đến với cơ thể vật lý để trải nghiệm, chứ không phải đẻ thoát khỏi điều này.

Nhưng vì người đó đã nếm trải và nhận thấy kinh nghiệm này thật đau đớn và khó khăn, họ quyết định tìm cách để bước vào một khoảng trống, nơi không có gì để đối mặt và không có gì để lo sợ.

Họ không bước vào một khoảng trống nào cả, vì không có khoảng trống để bước vào. Khoảng trống mà họ nghĩ, không tồn tại. Không có bất cứ khoảng trống nào trong vũ trụ! Không một nơi nào cả! Không có nơi nào là “nơi là không có gì”! Ở khắp mọi nơi bạn đi, khoảng trống luôn luôn được làm đầy bởi một cái gì đó!

“Bạn sẽ phải đối mặt với những gì bạn đã tạo ra”

Bạn sẽ phải đối mặt với tất cả những gì bạn đã tạo ra ở bất cứ nơi nào bạn đến và bạn không thể thoát khỏi chúng, bạn cũng không muốn, bởi vì bạn đã sáng tác để tạo chính mình. Nó sẽ không thể giúp được bạn khi bạn bước ra khỏi nó, bạn không thể khiêu vũ xung quanh nó.

Bạn chết với những điều gì thì bạn sẽ tiếp tục sống với những điều đó!

“CÁI CHẾT” là tuyệt vời nhưng nó không tuyệt vời hơn cuộc sống. Trong thực tế, cái chết là sự sống, chỉ đơn giản là tiếp tục theo cách khác nhau.

“Một cuộc sống vật lý khác”

Bạn sẽ bắt gặp mình ở thế giới bên kia của cái chết và tất cả những tình trạng bạn mang theo vẫn sẽ ở đó. Sau đó, bạn sẽ làm điều mỉa mai nhất rằng bạn sẽ cung cấp cho mình một cuộc sống vật lý mới để tiếp tục đối mặt với những gì bạn đã không vượt qua được trong cuộc sống vừa rồi của bạn.

Mục đích của đời sống vật chất là để cung cấp cho bạn một bối cảnh mà trong đó bạn có thể trải nghiệm những gì bạn lựa chọn, để phát triển tâm thức của chính mình.

Và như vậy, bằng cách rời khỏi  đời sống vật lý, bạn sẽ không thoát khỏi gì cả, bạn chỉ sẽ lại đặt mình quay trở lại ngay vào đời sống vật lý và vào tình huống mà bạn đang tìm cách thoát khỏi. Bạn hãy chọn việc bắt đầu lại một lần nữa ngay bây giờ!

Bạn sẽ không thấy điều này như là một “sự trừng phạt”, “sự bắt buộc” hoặc “gánh nặng”. Bởi vì bạn sẽ làm điều này bằng tất cả ý chí tự do của riêng bạn, sự hiểu biết này cũng là một phần của quá trình tự sáng tạo bản thân để tồn tại.

“Cuộc sống tương tự được tạo ra một lần nữa”

Tự tử là việc dùng cái chết để trốn tránh, nhưng nó sẽ tạo ra cuộc sống tương tự thêm một lần nữa, với những thử thách và trải nghiệm tương tự.

Nguồn: “Home with God” 
Tác Giả: Neale Donald Walsch
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời