Khi linh hồn đi vào một cơ thể được gọi là sự sanh. Khi linh hồn rời khỏi cơ thể được gọi là cái chết. Một cơ thể chết khi linh hồn vắng mặt.

            Cái chết là sự tách rời linh hồn ra khỏi cơ thể vật lý.

            Cái chết là một cánh cửa mở ra từ cuộc sống này đến một cuộc sống khác. Cái chết là sự chấm dứt hoạt động thể chất hoặc vật lý, sự vận hành hữu cơ và ý thức vật chất.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

            Cái chết là một quá trình chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, một sự thay đổi hình thức của ý thức sang một thế giới khác, thế giới vi tế hoặc tinh thần.

            Cái chết không chấm dứt đặc tính của bạn và sự tự nhận thức của bạn. Nó chỉ đơn thuần mở ra cánh cửa đến với một hình thức cao hơn của cuộc sống. Cái chết chỉ là cửa ngõ đi vào một cuộc sống cao cấp hơn!

            Cuộc đời được vận hành để đạt được một mục đích nào đó của Vũ trụ và cuộc sống cứ tiếp diễn cho đến khi nó hợp nhất được với sự vô tận Vĩnh cửu.

            Cái chết không phải là kết thúc của sự sống. Nó là chỉ một mặt của cuộc sống. Nó chỉ là một sự tự nhiên trong quá trình diễn tiến của sự sống. Nó cần thiết cho sự tiến hoá của bạn. Chết không phải là sự phủ nhận của cuộc sống. Nó chỉ là một giai đoạn của cuộc sống.

            Sự sống không ngừng vận động. Trái cây héo rụi, nhưng còn lại hạt là vẫn còn tràn trề sự sống. Hạt giống chết, nhưng một cây lớn sẽ mọc ra từ hạt giống. Cây tàn rụi, trở thành than nhưng bên trong nó vẫn có một sự sống dồi dào. Nước biến mất, nhưng nó trở thành hơi nuớc vô hình, trong đó chứa đựng một sự sống mới dồi dào. Đá biến mất, nó sẽ trở thành vôi và đó là cuộc sống mới phong phú. Lớp vỏ vật lý chỉ được bỏ đi và sự sống vẫn tồn tại.

            Một con người có nhận thức đúng đắn và trí tuệ thông thái thì không sợ chết. Người ấy biết rằng chết chỉ là một cánh cổng của cuộc sống. Cái chết, với anh ta, không phải là một bộ xương đi cùng với một thanh kiếm để chấm dứt cuộc sống mà là một thiên thần có chiếc chìa khóa vàng để mở ra cánh cổng dẫn anh ta đến sự tồn tại đầy đủ, hạnh phúc và rộng lớn hơn.

            Sự Sinh tiếp sau Sự chết cũng giống như thức dậy sau giấc ngủ. Bạn sẽ lại tiếp tục công việc mà bạn đã rời đi trong cuộc sống trước đây.Vì vậy, đừng sợ cái chết!

            Sống và chết chỉ là cánh cửa xuất nhập cảnh trên sân khấu ở địa cầu này. Giống như bạn chuyển từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, linh hồn cũng chuyển sang một cơ thể khác để thu gặt được thêm kinh nghiệm. Cũng giống như một người cởi bỏ bộ quần áo đã sờn cũ để mặc một bộ mới hơn, vì vậy chúng ta cũng rời bỏ cơ thể vật lý đã hao mòn, hỏng hóc này để chọn cho mình một cơ thể mới.

            Này bạn! Chẳng việc gì phải sợ cái chết cả. Cái chết chỉ là ảo tưởng. Cái chết chỉ là sự tan rã của vật chất. Là nghệ thuật của sự bất tử… Amara.

Nguồn: “Bliss Divine”
Tác Giả: Swami Sivananda

Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời