Không gian vi tế tồn tại xung quanh chúng ta và có rất ít người chú ý hoặc có thể bước vào ngay cả khi họ tin nó tồn tại.

            Điều cơ bản của việc xuất hồn là nhận ra khả năng tự vượt ra khỏi cơ thể vật lý (Out-of-Body Experiences, OBEs)

            Tôi đã dành rất nhiều thời gian cuộc đời cho chủ đề này, nghiên cứu về khả năng và quá trình liên quan đến OBEs cả ở trong lẫn ở ngoài cơ thể vật lý.

            Điều quan trọng hơn cả khả năng và phương pháp để có thể du hành ngoài cơ thể là sự thấu hiểu được cách thức hoạt động của tâm trí con người trong việc xử lý và lưu giữ các loại ký ức khác nhau. Sự thấu hiểu này bao gồm việc tìm cách tốt hơn để lấy xuống những dữ liệu từ bộ nhớ vi tế đưa vào bộ nhớ có thể nhớ lại được.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

            Khi bạn có OBE hoặc giấc mơ tỉnh thức, bạn đang dịch chuyển ý thức tỉnh thức của mình đến một điểm nào đó.

            Điểm này di chuyển trong trường tâm trí của bạn, tâm trí của bạn kết nối mật thiết với toàn thể Vụ trụ trong tất cả mọi chiều không gian. Được gọi là “Tâm thức vũ trụ”, “Tâm thức tổng thể”, “Chúa”, “Nguồn cội”… hay tất cả những gì bạn muốn đặt tên cho nó một cách tốt đẹp nhất. Tại trạng thái này, mọi thứ từ con người, thực vật hay động vật đều là một thực thể tâm thức tồn tại bên trong một vũ trụ toàn thể tâm thức.

            Tâm trí của bạn có thể được định nghĩa như là một phần riêng biệt của năng lượng tâm thức, năng lượng tâm thức của bạn liên kết với năng lượng tâm thức Vũ trụ.

            Tâm trí giống như một tảng băng trôi trên đại dương. Nó xuất hiện như là một phần tách rời của đại dương đã tạo ra nó cho đến khi bị tan chảy. Nhưng, nó vẫn luôn luôn là một phần của đại dương. Nó có thể di chuyển khắp mọi nơi nhưng luôn luôn là một phần của đai dương, nguồn cội của nó.

            “Hành tinh vi tế”

            Thế giới vi tế là chiều không gian gần với thế giới vật lý nhất. Không gian vi tế bắt đầu từ thế giới của thời gian (chiều không gian phi vật lý gần với vũ trụ vật lý nhất) nhưng tách rời. Nó được chia ra thành bảy cấp độ chính, mỗi cấp độ là các hành tinh vi tế với rất nhiều vương quốc bên trong. Thế giới vi tế là một vũ trụ rộng lớn, tuy nhiên đây là thế giới của mục đích và ý định nên không gian không tồn tại.

            Chiều không gian vi tế không che phủ vũ trụ vật lý mà tồn tại trong cùng một chỗ. Không gian vi tế rộng lớn hơn và không liên quan hoàn toàn với vũ trụ vật lý.

            Chiều không gian vi tế bao phủ toàn bộ vũ trụ giống như một mạng lưới, lưu giữ và thu nhận năng lượng, tâm thức và các vật chất vật lý. Cấu trúc của hành tinh vi tế phụ thuộc vào những suy nghĩ, giấc mơ và nhận thức của tất cả các sự sống, bao gồm cả động vật. Những vật không có sự sống cũng phản chiếu bản thân chúng trên thế giới vi tế.

            Có thể nói rằng mọi sự vật của vũ trụ vật lý được phản chiếu trên không gian vi tế và không gian vi tế cũng phản chiếu vũ trụ vật lý. Dòng năng lượng tạo hóa từ thế giới vi tế là một phần của quá trình sáng tạo và hiện hữu, trong đó, suy nghĩ và ý định sẽ trở thành sự vật.

            “Năng lượng cơ thể con người”

            Năng lượng cơ bản của cơ thể con người là cơ thể năng lượng (thể phách), cơ thể liên quan gần nhất và năm trong cơ thể vật lý. Phần cơ thể này không thể tách rời cơ thể vật lý trong cuộc sống. Cơ thể năng lượng có ba phần chính: năng lượng sinh học, năng lượng tinh khiết và năng lượng trải rộng. Chúng luôn luôn liên kết chặt chẽ với nhau.

            Phần năng lượng tinh khiết có ít nhất bảy trung tâm chính (bảy luân xa chính), và hàng trăng các trung tâm năng lượng phụ (luân xa phụ) và hàng ngàn ống năng lượng thông suốt. Thông qua hệ thống chằng chịt này, năng lượng bên ngoài và cả bên trong được luân chuyển , kết nối các ống mạch, huyệt đạo năng lượng.

            Phần năng lượng mở rộng được tạo ra trong lúc cơ thể vật lý ngủ hoặc đi vào trạng thái “tâm trí tỉnh táo + cơ thể ngủ” – Thiền. Khi điều này xảy ra, phần năng lượng tinh khiết được mở rộng ra và trở thành một cơ thể năng lượng rộng mở.

            Giữ cho “tâm trí tỉnh” trong lúc cơ thể vật lý ngủ, tạo ra một sự thay đổi lớn về năng lượng. Điều này có thể tạo ra những cảm giác lạ kỳ, ví dụ cảm thấy cơ thể nở rộng ra hoặc co nhỏ lại. Mức độ gia tăng năng lượng phụ thuộc vào chiều sâu của giấc ngủ hoặc các cấp độ khác nhau của sự tỉnh thức đạt được.

            Cơ thể năng lượng trong trạng thái được mở rộng chính là cơ thể năng lượng chính xác mà chúng ta phải có. Điểm khác biệt chính của cơ thể năng lượng và cơ thể vi tế (có thể du hành được) nằm ở chỗ cơ thể năng lượng không thể rời khỏi cơ thể vật lý (Trừ lúc có trải nghiệm cận tử- NDE). Tuy nhiên, cơ thể năng lượng rộng mở có thể tạo ra một số chuyển động phía trong cơ thể vật lý trong lúc Thiền sâu.

            Sự tồn tại của ba phần năng lượng trong cơ thể năng lượng là điều thiết yếu cho sự tiếp diễn của cuộc sống. Cơ thể tinh tế gần với cơ thể năng lượng nhất chính là cơ thể thời gian. Cơ thể năng lượng khi được mở rộng sẽ kích hoạt cơ thể thời gian. Việc tạo ra và đẩy một cơ thể nào đó ra ngoài để tạo ra sự du hành trong OBE là một quá trình với nhiều bước.

Nếu muốn cơ thể năng lượng được mở rộng thì tâm trí phải hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh thức, đó là trạng thái “tâm trí tỉnh thức + cơ thể ngủ” – nhập định. Ở trạng thái này, một tâm trí (của tâm thức) tỉnh thức sẽ chứng nghiệm những trải nghiệm của cơ thể năng lượng rộng mở. Trạng thái nhập định cho phép những suy nghĩ tỉnh thức có thể được tạo ra bên trong cơ thể năng lượng đã được mở rộng, trong lúc này cơ thể vật lý/tâm trí (tâm trí vật lý và bộ nhớ vật lý) đang ngủ. Đây là trạng thái đầu tiên của quá trình OBE.

 Quá trình bên trong của cơ thể năng lượng sẽ tạo ra một dòng chảy năng lượng trong bên trong phần thân trên và đẩy phần được cơ thể được du hành ra ngoài. Điều kiện cho phép OBE xảy ra được được đáp ứng. Một ý thức tỉnh thức hoàn toàn đã được rời khỏi cơ thể vật lý. Đây là trạng thái thứ hai của quá trình OBE.

Cơ thể thời gian chính là phần đầu tiên của phần du hành. Nếu quan sát cơ thể thời gian, bằng khả năng ngoại cảm, nó giống như một hình dạng màu bạc, có thể nhìn xuyên thấu thỉnh thoảng có khuôn mặt. Nếu so sánh hai phần du hành thời gian của hai cơ thể khác nhau, chúng lại khá giống nhau.

Phần du hành thường nhỏ hơn, gọn hơn và thỉnh thoảng trẻ hơn  so với cuộc sống thực tế. Phần du hành thường tương tự như hình ảnh mà chính ta cảm nghĩ về cơ thể của ta. Phần du hành xuất hiện với độ tuổi tương ứng lúc khoảng ba mươi lăm tuổi đối với những người già hơn. Những người đeo kính thường sẽ du hành OBE với hình ảnh mang kính.

Không gian trải nghiệm OBE của cơ thể thời gian nằm trong vùng không gian có thời gian gần với vũ trụ vật lý. Nó chỉ có thể vận hành trong khoảng thời gian tương ứng với phần năng lượng nhận được từ cơ thể vật lý/cơ thể năng lượng. Dòng năng lượng này sẽ duy trì sự toàn vẹn của cơ thể thời gian và sự liên kết tinh thần với cơ thể vật lý, do đó, sức mạnh và khả năng của cơ thể thời gian thường thay đổi.

“Trải nghiệm cận tử (NDE)”

Một nguồn năng lượng sống lớn được lưu giữ khi chết và tương tự trong một cơ thể chết tạm thời. Một trải nghiệm cận tử, NDE, xảy ra khi con người bị đẩy ra khỏi cơ thể vật lý bơi cái chết vật lý. NDE tương tự với cả quá trình chết và OBE. Đương nhiên, việc thoát ra khỏi cơ thể vật lý chỉ là tạm thời trong các trải nghiệm NDE và OBE.

Những chấn động khi bị tai nạn giao thông, khi đang sinh con… có thể tạo ra những trải nghiệm tương tự như NDE, nhưng chúng không hoàn toàn như vậy. Chúng tương tự như OBE và thực chất không phải là NDE, bởi vì cơ thể vật lý không chết tạm thời.

Những người trải qua kinh nghiệm cận tử thường nhận ra bản thân tồn tại trong môi trường thời gian hiện thực. Họ ở rất gần với không gian vật lý, họ có thể ý thức được tất cả những gì đang xảy ra ngay trong thế giới vật lý. Bởi vì khả năng xảy ra tự nhiên của NDE nên chúng thường xảy ra xung quanh nơi bị tai nạn của cơ thể vật lý. Rất nhiều các trường hợp NDE cho thấy con người có thể kể lại một cách chính xác những gì đã xảy ra bên cạnh cơ thể đang chết lâm sàng của họ.

Tác Giả: Robert Bruce
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời