Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Một chế độ ăn uống với thức ăn tinh khiết, số luợng vừa phải là cách tốt nhất để mang lại một tâm trí tinh khiết. Một nền tảng để giúp con người trong việc nhận ra Bản Thân.

Việc nhịn ăn phải bắt đầu từ tâm trí truớc bằng cách dừng cái suy nghĩ lại. Chỉ nhịn ăn đơn thuần có thể không tốt, điều này sẽ làm cho tâm trí mệt mỏi. Sự Khai Sáng Tâm Linh sẽ đến với một chế độ ăn đúng quy tắc.

Không nên ngủ quá nhiều, không nên ăn quá nhiều.

Thức ăn ảnh huởng đến tâm trí. Với bất kỳ hình thức thực hành tâm linh nào, việc ăn thực vật là tuyệt đối cần thiết vì điều này làm cho tâm trí đuợc thanh khiết và êm dịu.

Chất luợng của thức ăn sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Tâm trí cũng mong muốn đuợc cung cấp thức ăn.

Đây cũng là một hoạt động của tâm trí. Sự thật là tâm trí đuợc huấn luyện để nghĩ về những đồ ăn ngon miệng và tốt lành.

Ahimsa – Phi Bạo Lực là quy tắc đầu tiên trong lối sống của một Yogi.

Ăn thức ăn tinh khiết một cách vừa phải.

Nguồn: “Bhakti Marga and Yoga Marga”

Tác Giả: Ramana Maharshi
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết và Huỳnh Trần Nhật Vi

Trả lời