Thiền nắm giữ chìa khóa để thấu hiểu được bản chất liên hệ chặt chẽ với nhau của các thể vật chất, năng lượng, tinh thần, và những thể tâm linh cao hơn.

Trong sự trải nghiệm và tạm bợ phàm trần, linh hồn nhận thức được những phẩm chất tâm linh cao hơn của chính nó qua những hành động yêu thương, phụng sự và quan tâm đầy vị tha.

Khi con người thể xác gặp khó khăn trong sự biểu lộ những bài học cơ bản về tiến hóa linh hồn, thì bệnh tật thể xác có thể xuất hiện như những bài học thể nghiệm.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Thông qua thiền, một cá nhân có thể khám phá ra ý nghĩa đích thực đằng sau những bệnh tật mà mình đang phải gánh chịu.

Lý do thực sự của việc thiền là để đạt được giác ngộ. Giác ngộ có thể được định nghĩa ở đây một cách hơi thiên về quan kiến vũ trụ hoặc năng lực của cấu trúc tâm thức, một cảm giác hợp nhất với tất cả các hình thái của sự sống, và một thấu hiểu về cơ chế vận hành tâm linh đằng sau thực tại hữu hình.

Nhận thức ở mức độ cao hơn này cuối cùng sẽ cho phép một cá nhân thấu hiểu được ý nghĩa của cuộc đời họ trong mối tương quan với người khác và với vũ trụ nói chung.

Thiền chỉ đơn thuần khuếch đại quá trình dần dần tỉnh thức này.

Nguồn: “Y khoa độ rung” của Tiến sĩ Y khoa Richard Gerber
Người Dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Việt Khôi, Ngọc Trúc

Trả lời