Thiền cá nhân rốt cục sẽ dẫn đến thiền tập thể. Tập thể ấy phải bao gồm những con người đã nỗ lực thiền cá nhân, và đạt được thành tựu thật sự.

Thiền tập thể là một quy trình tạo lập một kênh hợp nhất để nhận ánh sáng, tình thương và sức mạnh, lan tỏa điều đó đến mọi cấp độ nơi có các thành viên của tập thể ấy.

Thiền tập thể và hành trì tập thể cũng giống như một bản giao hưởng! Đó là tinh hoa  khi phối hợp nhiều nhạc cụ, được cân chỉnh và hòa điệu với nhau trong tâm thức tập thể. Thiền tập thể làm gia tăng hết sức mạnh mẽ ánh sáng cá nhân và sức mạnh ý chú của chúng ta! Một cá nhân có thể đạt đến một mức độ nào đó của sựhgiác ngộ thông qua thiền cá nhân, nhưng không thể kích phát được tình thương đích thực và năng lượng ý chí nếu không có thiền tập thể và hành trì tập thể! Chỉ có thiền tập thể thì ra mới tiếp xúc được, lan tỏa được và chia sẻ được các năng lượng cấp cao một cách an toàn và tích cực.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Thiền tập thể có thể có thể điều chỉnh và sửa chữa nhiều cơ chế cá nhân đã bị sai lệch hoặc hư hại bởi thiền sai. Phương thức này cũng có thể chữa lành nhiều cá nhân và tập thể, chữa lành các tổn thương siêu hình và xua tan nhiều trở ngại.

Thiền tập thể tạo ra một trung tâm sức hút tại bất cứ nơi đâu mà nó diễn ra, vì nó tạo ra một sự hội tụ năng lượng cấp cao quanh nhóm thiền. Sự hội tụ năng lượng này nằm tại địa điểm mà ta hành thiền.

Sự bảo vệ lơn lao nhất là hào quang của nhóm hay phát quang nhóm. Chỉ có thiền tập thể và hành trì tập thể mới tạo ra được hào quang mà thôi.

Trong thiền tập thể, ta sẽ nếm trải được ý thức hợp nhất, trải nghiệm được ý thức thân hữu, và đi đến được những quyết định quan trọng về sự hy sinh và phụng sự cao cả. Thiền tập thể tạo ra một bể năng lượng, tình thường và ánh sáng, và các thành viên của tập thể có thể đón nhận cho riêng nhu cầu của họ và mọi trạng thái, mọi thời điểm.

Thiền tập thể rủ bỏ sạch thái độ ích kỷ khỏi tâm trí chúng ta, và dần dần ta sẽ thấy rằng “chỉ có một mục đích để thiền: phụng sự nhân loại trong ánh sáng của các giới và hòa nhập với Sức Mạnh của Ý Chí Thiêng Liêng.”

Nguồn: “Bản giao hưởng của Hoàng Đạo”, Torkom Saraydarian”
Người Dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Việt Khôi, Ngọc Trúc

Trả lời