Thiền cá nhân dần dần sẽ thành thiền nhóm. Thiền nhóm được hình thành bởi những người đã có nỗ lực trong việc thiền cá nhân và có những lợi ích nhất định.

          Thiền nhóm là quá trình tạo ra một kênh thống nhất để nhận ánh sáng, tình yêu thương và năng lượng. Chia sẻ đến tất cả các tần số của các thành viên trong nhóm có thể nhận được.

          Thiền nhóm như là một bản giao hưởng! Mọi người đều giỏi rất nhiều nhạc cụ, hòa nhập với nhau gia tăng sự tỉnh thức tập thể.

          Thiền nhóm gia tăng mạnh mẽ ánh sáng và ý chí trong mỗi chúng ta.

          Một người có thể đạt đến một cấp độ tỉnh thức của sự giác ngộ bằng cách thiền riêng rẽ; tuy nhiên, không thể có được tình yêu thương chân thật và nguồn năng lượng to lớn như trong thiền nhóm.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

          Nguồn năng lượng cao cấp có thể được kết nối, giải phóng, chia sẻ một cách an toàn và cộng hưởng khi thiền nhóm.

          Thiền nhóm có thể điều chỉnh và hàn gắn các vấn đề của mỗi người khi thiền sai phương pháp. Thiền nhóm mang lại sức khỏe cho mỗi người, cho cả nhóm, chữa lành những vết thương trong tâm trí, tâm thức và đẩy lùi tất cả những trở ngại.

          Thiền nhóm tạo ra một từ trường trung tâm trong sự tĩnh lặng, bởi vì nó tạo ra sự tập trung năng lượng cao cấp xung quanh nhóm thiền. Nơi thiền định (phòng thiền, thiền đường, kim tự tháp…) sẽ được năng lượng hóa thành một trung tâm năng lượng.

          Từ trường (hào quang) của thiền nhóm là sự bảo vệ to lớn. Từ trường (hào quang) được tạo ra chỉ khi bạn thiền nhóm.

          Trong thiền nhóm, sự hợp nhất sẽ được thấu hiểu, tình bạn sẽ được kết nối, và bạn sẽ tràn ngập sự hy sinh và ước muốn phục vụ cộng đồng. Thiền nhóm tạo ra một biển năng lượng, tình yêu thương và ánh sáng, và mỗi cá nhân trong nhóm có thể tiếp nhận ở mọi trạng thái, mọi cấp độ.

          Thiền nhóm xóa bỏ sự ích kỷ trong tâm trí, và dần dần chúng ta sẽ thấy mục đích cuối cùng của thiền định là:phục vụ nhân loại trong ánh sáng của sự tiến hóa và đánh thức đức Phật bên trong bạn.

Trả lời