Tất cả những gì cái trí có thể làm không thể gọi là thiền. Nó phải là cái vượt ra ngoài trí. Nơi cái trí dừng lại… là nơi thiền bắt đầu.

Thiền là bản chất nội tại của bạn. Nó không dính gì tới chuyện làm của bạn. Nó không thể bị sở hữu được. Nó chẳng phải là một vật gì cả. Nó là bạn. Nó là bản thể của bạn.

Thiền là một trạng thái sáng suốt, không phải là một trạng thái của cái trí. Cái trí bị hoang mang. Cái trí không bao giờ rõ ràng. Cái trí không thể rõ ràng.

Tư tưởng tạo ra những đám mây xung quanh bạn… những đám mây vi tế. Sương mù được tạo ra bởi chúng, và sự sáng suốt mất đi. Khi nào tư tưởng biến mất… khi nào không còn những đám mây bao quanh bạn, khi nào bạn đang ở trong bản thể giản đơn của mình… sự sáng suốt sẽ xảy ra. Khi đó, bạn có thể nhìn suốt đến cái đích điểm của sự tồn tại, cái cốt lõi của bản thể. Thiền là sự sáng suốt tuyệt đối của thị kiến.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Buông bỏ suy nghĩ… đơn giản nghĩa là… không làm bất cứ điều gì.

Hãy ngồi! Hãy để tư tưởng tự lắng xuống! Hãy thư giãn, thả lỏng, không một cố gắng, không đi đâu cả…như thể bạn đang rơi vào giấc ngủ mà còn thức. Bạn đang thức và đang thư giãn. Bạn duy trì tỉnh giác bên trong, nhưng toàn bộ cơ thể thì đi dần vào thư giãn thậm sâu.

Tư tưởng lắng xuống theo cách riêng của nó, bạn không cần phải nhảy vào giữa chúng, bạn không cần phải cố gắng sửa nó cho đúng. Nếu một dòng suối đã trở nên vẩn đục, bạn có nhảy vào và bắt đầu giúp cho dòng suối trở nên trong không? Bạn sẽ làm cho nó đục ngầu thêm. Không có gì để phải giải quyết. Nếu một người đã băng qua một dòng suối, những chiếc lá chết và bùn đã nổi lên, thì sự kiên nhẫn mới là cần thiết.

Nguồn: “Ancient Music in the Pines”, Osho
Người Dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Việt Khôi, Ngọc Trúc

Trả lời