Thiền định được gọi là người thầy.

Thiền định là cách rèn luyện bản thân tuyệt vời nhất với những hiểu biết, trải nghiệm.

Bạn càng thấu hiểu, bạn càng đơn giản và đầy cảm thông. Bạn càng thấu hiểu, bạn càng vị tha! Bạn sẽ trở thành những bậc cha mẹ tuyệt vời hoặc một giáo viên tốt.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Bạn sẵn sàng quên và thứ tha. Bạn cảm thấy yêu thương mọi người vì bạn thấu hiểu họ. Và bạn thấy hiểu người khác vì trước tiên bạn đã hiểu bản thân bạn rồi. Bạn hãy nhìn vào sâu bên trong và thấy những ảo tưởng và nhược điểm của con người. Bạn hãy nhìn vào bản chất con người của chính bạn và học cách yêu thương, thứ tha. Khi bạn học được cách cảm thông với chính mình, bạn sẽ cảm thông được với người khác một cách tự nhiên.

Một người Thiền định trọn vẹn hiểu được cuộc sống một cách sâu sắc, và người ấy luôn luôn hòa đồng với cuộc sống cùng với tình yêu thương bao la.

Thiền định cũng giống như canh tác trên một vùng đất mới. Để tạo ra một cánh đồng trên một khu rừng, trước tiên bạn phải dọn sạch cây và nhổ sạch gốc cây. Sau đó bạn cày cấy và bón phân. Sau đó bạn gieo hạt và thu hoạch cánh đồng của bạn. Để canh tác trên tâm trí, trước tiên bạn hãy dọn dẹp sạch những bứt rứt một cách tận gốc và như vậy nó chẳng có thể bao giờ làm phiền bạn được nữa. Sau đó bạn hãy bón phân. Bạn bơm năng lượng và quy định cho các hạt giống tinh thần. Sau đó, bạn gieo hạt và thu hoạch cánh đồng của bạn. Cánh đồng của niềm tin, đạo đức, chăm lo và thông thái.

Mục đích của Thiền định là thay đổi bản thân.

Bạn trước khi thiền và sau khi trải nghiệm thiền định là không giống nhau. Thiền định thay đổi tính cách của bạn thông qua sự nhạy cảm, làm cho bạn ý thức sâu sắc được suy nghĩ, lời nói và hành động.

Sự kiêu ngạo của bạn tự nhiên mất đi và phần còn lại sẽ lên tiếng. Tâm trí của bạn trở nên êm dịu và tĩnh tại. Cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng. Vậy, thiền định có thể giúp bạn thấy được 2 mặt của sự tồn tại. Thiền định giảm căng thẳng, nỗi sợ hãi và lo lắng. Sự bồn chồn sẽ mất đi và yêu cảm thông sẽ đến. Mọi thứ sẽ được sắp đặt và cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng, không còn sự đấu tranh nữa. Tất cả sẽ xảy ra và bạn sẽ hiểu được.

Thiền định làm sắc bén sự tập trung và sức mạnh suy nghĩ của bạn. Do đó, dần dần, tiềm thức của bạn sẽ thúc đẩy và mọi câu hỏi sẽ được sáng tỏ. Trực giác của bạn sẽ nhạy bén. Suy nghĩ của bạn sẽ đúng đắn hơn và dần dần bạn hiểu được mọi thứ một cách sâu sắc như chính nó, không có bất kỳ sự nhầm lẫn và thành kiến nào.

Trả lời