Tâm trí và cơ thể là một

          “Chúng ta tạo ra cơ thể này”

          Thế giới vật lý, bao gồm cơ thể này, là sự trả lời cho những gì chúng ta quan sát. Chúng ta tạo ra cơ thể tương tự như việc chúng ta tạo ra trải nghiệm của thế giới này.

          Bản chất của điều này nằm ở chỗ cơ thể là sự kết hợp của năng lượng và thông tin, nó không chỉ là một thể rắn. Năng lượng và thông tin này là kết quả của sự trải rộng năng lượng và thông tin không giới hạn của toàn thể vũ trụ.

          “Tâm trí và cơ thể là không thể tách rời”

          Tâm trí và cơ thể là một. Sự đồng nhất này tạo ra “chính tôi” được trải nghiệm theo 2 phương diện. Tôi trải nghiệm phương diện sự việc đó bằng cơ thể. Tôi trải nghiệm phương diện sự việc này bằng suy nghĩ, cảm giác và sự mong muốn. Tuy nhiên, ở một cấp độ sâu hơn, 2 phương diện này sẽ gặp nhau tại 1 điểm. Đó chính là cuộc sống thực sự của chúng ta.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

          “Thay đổi nhận thức .. thay đổi trải nghiệm”

          Quá trình sinh hóa trong cơ thể là sản phẩm của ý thức. Niềm tin, suy nghĩ và cảm xúc tạo ra các phản ứng sinh hóa để duy trì sự sống cho mỗi tế bào. Tế bào già đi là sản phẩm cuối cùng của ý thức khi quên mất cách duy trì sự làm mới.

          Sự nhận thức xuất hiện một các tự nhiên, tuy nhiên, đó là một hiện tượng của quá trình trau dồi học hỏi. Thế giới bạn đang sống, bao gồm trải nghiệm của cơ thể, hoàn toàn bị chi phối bởi nhận thức mà bạn đã học được. Nếu bạn thay đổi nhận thức, bạn sẽ thay đổi kinh nghiệm của cơ thể về thế giới của bạn.

          “Cơ thể của chúng ta là một phần của cơ thể vũ trụ”

          Nhịp điệu của trí thông minh bên trong tạo ra sự thay đổi cho cơ thể theo từng khoảnh khắc. Bạn là sự tổng hợp của những nhịp điệu này, và bằng cách thay đổi nó, bạn sẽ thay đổi.

          Mặc dù mỗi cá nhân có vẻ khác nhau và không phụ thuộc, nhưng tất cả chúng ta đều được kết nối với một kiểu mẫu của sự thông minh vận hành toàn bộ vũ trụ. Cơ thể chúng ta là một phần của “cơ thể vũ trụ”, tâm trí của chúng ta là một mảng của “Tâm trí vũ trụ”

          Thời gian không phải là tuyệt đối, mà là vĩnh viễn. Thời gian là sự vĩnh viễn về số lượng, sự vô tận đó được chia ra làm nhiều khoảng (giây, giờ, ngày, năm) bởi chính chúng ta. Những gì chúng ta gọi là thời gian liên tục này chính là sự phản ánh của việc bạn đã học về sự thay đổi như thế nào. Nếu chúng ta nhận thức được sự không đổi, thời gian cũng sẽ chẳng tồn tại như chúng ta đã biết. Chúng ta có thể học để bắt đầu lĩnh hội được sự không thay đổi, vô tận, tuyệt đối. Qua đó, chúng ta có thể sẵn sàng tạo ra sự bất tử sinh học.

“Sự không thay đổi chính là trạng thái cần thiết của chúng ta”

          Mỗi chúng ta đều tồn tại với một sự thật dựa trên những sự thay đổi. Nhưng sâu bên trong mỗi người, nơi mà 5 giác quan thông thường chưa thể chạm đến, là cái nhân tận cùng của sự tồn tại, là trường năng lượng không đổi tạo ra tính cách, cái tôi, và cơ thể. Sự tồn tại đó chính là nơi chúng ta cần đến .. đó là nơi bạn nhận ra chính mình.

          Chúng ta không phải là nạn nhân của tuổi già, bệnh tật và cái chết. Chúng ta là một phần của bức tranh, là người quan sát, người mà không bị sự thay đổi chi phối. Và, người quan sát đó chính là Tâm linh, biểu hiện của sự tồn tại vĩnh viễn.

Tác Giả: Deepak Chopra

Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời