Bạn đã đến nơi này đúng lúc vì một số lý do.

Bạn đến đây để có cơ hội vượt qua các giới hạn đang khẳng định sự tồn tại của bạn. Và, đồng thời, bạn đã đến để làm sâu đậm thêm sự kết nối của bạn với các khía cạnh đan xen của bản thể mình, điều có thể đem đến những định nghĩa cho đời sống bạn với ý nghĩa chân thật nhất.

Đây là lần đầu tiên, trong vai một cá nhân tái sinh, sự thức giác có chủ ý của bạn đã được nâng lên ngang với các tầng năng lượng có thể giúp được bạn có khả năng siêu vượt khỏi các giác quan vật lý của bạn.

Bạn bắt đầu hòa hợp với hơi thở của sự sống đang đập tận bên trong cốt lõi của bạn. Và trong giây phút đó, bạn tỉnh ngộ và nhận ra cái chìa khóa về toàn bộ bản thân, trong hiện tại và tương lai.

Cái lên và xuống của hơi thở của sự sống quyết định tiến độ mà người đó có thể đi trong hành trình của họ.

Có một sự đẩy nhanh xảy ra một cách tự nhiên khi bạn để yên cho hơi thở dẫn bạn đi vào những vũng sâu của bản thể bạn.

Sự nhận thức ra các giác quan vật lý, từ bỏ cảm giác điều khiển của ý thức, đơn giản là sẵn sàng ở trong thời điểm này với TẤT CẢ NHƯ NÓ ĐANG LÀ: bởi chúng là những giới hạn của quá trình dẫn đường này.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Có rất ít sự khác biệt giữa hơi thở vào và hơi thở ra khi chúng ta chuyển tiếp vào trạng thái tập trung trong lòng.

Cuối cùng, không còn thức giác về hơi thở ở đâu nữa, chỉ đơn thuần là một sự nối kết với một cảm giác tự ngã mờ nhạt mà có thể siêu vượt chính những định nghĩa tự thân.

Ta trải nghiệm một cảm giác yên bình vừa sâu sắc, vừa tầm thường, như là một quyền kế thừa. Ta trở thành cái phập phồng lên xuống của hơi thở. Và trong cái nhịp nhàng đó, ta bắt đầu tiến trình mở rộng khả năng mở được cánh cửa kia.

Trường năng lượng của ta mở rộng. Trong thực tế, ta bắt đầu bao quanh những giới hạn đã được rộng mở nơi trường năng lượng này.

Và cũng trong lúc ấy, ta gắn chặt trong cái Duy Nhất, với cái phương diện mở rộng của tự thể… một phương diện mà ta biết ta thật sự là ai.

Trạng thái mở rộng này được trải nghiệm trong khoảnh khắc hiện tiền và ta phủ phục trước khoảnh khắc hiện tiền này.

Cuối cùng ta trở thành khoảnh khắc ấy và cũng trở thành một với cái cảm giác mở rộng của bản thể. Sự thấu hiểu cao hơn và sự nhận biết sâu sắc hơn của bản thể mở rộng kia trở thành đan xen vào thức giác của ta.

Nguồn: “Sự hợp nhất”, Rasha
Người Dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Việt Khôi, Ngọc Trúc

Trả lời