Sức khỏe tâm thần là nền tảng của sức khỏe thể chất.

Và, sức khỏe tâm linh là nền tảng của sức khỏe tâm thần. Trí tuệ tâm linh là tên khác cho sức khỏe tâm linh.

Nơi nào không có sức khỏe tâm thần, ở đó không có sức khỏe thể chất. Nơi nào không có trí tuệ tâm linh, ở đó không có sức khỏe tâm thần.

Một thể xác khỏe mạnh phụ thuộc chủ yếu vào sự tồn tại của một tâm trí khỏe mạnh. Một tâm trí khỏe mạnh nghĩa là luôn luôn hạnh phúc trên cả 2 phương diện: thắng – bại, được – mất, già – trẻ,…

“Trí tuệ tâm linh”

Sự tồn tại của một tâm trí khỏe mạnh phụ thuộc hoàn toàn vào việc sở hữu một trí tuệ tâm linh. Một trí tuệ tâm linh thì trái ngược với một trí tuệ thế gian.

Một trí tuệ được trưởng thành trong trải nghiệm tâm linh thì được gọi là trí tuệ tâm linh. Một trí tuệ mà không có kinh nghiệm tâm linh nào thì được gọi là trí tuệ thế gian.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Khi nào chúng ta hiểu rằng…chúng ta không chỉ là một hệ thống vật lý gồm có các cơ và xương… mà chúng ta là một tâm thức căn bản… thì khi đó chúng ta mới hiểu rằng chúng ta sở hữu một trí tuệ tâm linh.

Khi nào chúng ta hiểu rằng chúng ta chỉ là một cuộc hành trình tạm thời trên chiếc tàu không gian tên gọi “địa cầu” này, thì khi đó chúng ta mới hiểu rằng chúng ta sở hữu một trí tuệ tâm linh.

Khi nào chúng ta hiểu rằng chúng ta không có bất kỳ một quyền gì để can thiệp vào cuộc đời riêng của người khác, hoặc phán xét họ bằng bất cứ hình thức nào, khi đó chúng ta mới hiểu rằng chúng ta sở hữu một trí tuệ tâm linh.

Khi nào chúng ta hiểu rằng chúng ta chịu trách nhiệm một mình trong việc đã tạo ra những thực tại tương ứng của chúng ta… trong mọi trường hợp… thì khi đó chúng ta một mình có thể tuyên xưng rằng chúng ta sở hữu một trí tuệ tâm linh vậy.

Khi nào chúng ta thật sự hiểu rằng những gì chúng ta cho người khác sẽ trở lại với chúng ta gấp nhiều lần, cùng một thể loại, thì khi đó chúng ta hiểu rằng chúng ta sở hữu một trí tuệ tâm linh.

Mỗi một tâm trí nên là một tâm trí khỏe mạnh. Cũng như vậy, mỗi một trí tuệ nên trở thành một trí tuệ tâm linh.

Sở hữu một trí tuệ tâm linh hoàn hảo là sở hữu một sức khỏe tâm linh hoàn hảo.

“Chỉ có hành thiền mãnh liệt”

Trí tuệ tâm linh chỉ được tạo ra trong thiền định mãnh liệt. Khi nào một người vào được thiền định mãnh liệt, khi ấy, trong đơn độc, người đó bắt đầu trải nghiệm được tâm thức của Linh Hồn.

Giữ được trong tình trạng như vậy…ví dụ, trở thành một với chính tự thân vũ trụ của mình…ít nhất 2-3 giờ một ngày… thì người này bắt đầu quá trình sở hữu trí tuệ tâm linh hoàn hảo.

Khi chúng ta ở trong thể vũ trụ, một nguồn năng lượng vũ trụ dồi dào sẽ chảy vào hệ thống vật lý, cơ và xương, và tất cả những chỗ hư hại trong thể vật lý sẽ được tẩy rửa…tất cả mọi bệnh tật đều được chữa lành hoàn toàn.

Nguồn: minh sư Brahmarshi Patriji
Người Dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Việt Khôi, Ngọc Trúc

Trả lời